Terug naar overzicht

Recorduitbreiding elektriciteitsnet niet voldoende om groeiende vraag bij te benen

7 mrt. 2024

Enexis heeft het afgelopen jaar ongeveer 1.350 kilometer elektriciteitskabel aangelegd en opnieuw meer nieuwe stations dan ooit gerealiseerd. Met 2.180 megawatt werd een recordhoeveelheid capaciteit bijgebouwd: 1.258 megawatt door uitbreiding en 922 megawatt door reguliere vervanging. Enexis gaf in 2023 € 1.214 miljoen uit aan haar netten, een groei van 18%. Deze groei kon Enexis onder andere realiseren doordat steeds meer technici de keuze maken voor een loopbaan bij Enexis. Het afgelopen jaar zijn er 370 (FTE) technische medewerkers gestart. De netbeheerder maakte dit bekend bij de publicatie van het jaarverslag 2023. Rutger van der Leeuw, CEO van Enexis Groep: “Het afgelopen jaar hebben onze medewerkers heel hard gewerkt om de broodnodige versnelling te realiseren. En de komende drie jaar investeert Enexis nog eens € 3 miljard om haar netten uit te breiden en zo'n € 1,5 miljard in het onderhoud en beheer van het bestaande netwerk. We gaan alle 125 bestaande hoogspanningsstations uitbreiden en er ruim 40 van bijbouwen in de komende jaren. Ondanks de forse inspanning, is het gat tussen wat nodig is en wat we kunnen bijbouwen, het afgelopen jaar helaas groter geworden.”

Enexis had in 2023 opnieuw te maken met een enorme groei van de vraag naar elektriciteit en het aanbod van wind- en zonne-energie. Hierdoor zijn de wachtlijsten voor nieuwe klanten of klanten die willen uitbreiden verder toegenomen. “Het gevolg is dat we in 2023 grootzakelijke klanten moesten vertellen dat het soms wel vijf tot tien jaar gaat duren totdat ze een nieuwe of zwaardere aansluiting kunnen krijgen. Dat is een pittige boodschap die we ontzettend vervelend vinden. Het betekent dat deze ondernemers hun plannen moeten uitstellen of andere oplossingen moeten zoeken”, aldus Van der Leeuw.

Samenwerking met klanten

In gesprekken met klanten, ziet Enexis een groeiend besef dat de drukte op het elektriciteitsnet een nieuwe realiteit is in de energietransitie. Grootzakelijke klanten blijken bovendien meer behoefte te hebben aan samenwerking met netbeheerders om optimale keuzes te kunnen maken omdat de gevolgen van het volle stroomnet voor hen groot zijn. “Uit onderzoek blijkt dat een groot aantal bedrijven de impact van het volle elektriciteitsnet op hun bedrijfsvoering niet volledig overziet”, stelt Van der Leeuw. “Hierdoor worden deze bedrijven pas bij de daadwerkelijke aanvraag geconfronteerd met de jarenlange doorlooptijden.” Enexis geeft bedrijven via wachtlijstkaarten, toegang tot meer gedetailleerde informatie over hoeveel grote zakelijke klanten per station op de wachtlijst staan en hoeveel capaciteit zij aan hebben gevraagd. Van der Leeuw: “Door die informatie groeit bij bedrijven het inzicht dat zij op een andere manier naar hun energiegebruik moeten kijken. Bovendien kunnen bedrijven hierdoor beter inschatten wat de consequenties van netcongestie voor hen zijn.”

Hetlektriciteitsnet zit immers niet voortdurend vol. Dit geldt vooral op piekmomenten, maar er zijn ook momenten met minder netbelasting. Via flexcontracten kunnen bedrijven in bepaalde gevallen alsnog gebruik maken van het net. Enexis ziet de interesse voor flexibele contractvormen voor het omgaan met piekbelasting langzaam groeien, ook bij bestaande klanten.

Vooralsnog is een klein aantal bedrijven bereid hun productieproces te verplaatsen naar de nacht, elektriciteit te delen met een buurbedrijf of batterijen te plaatsen om hun businesscase rond te krijgen. Van der Leeuw voegt toe: “Wij leren hierover zelf ook elke dag bij en werken aan nieuwe contractvormen om klanten perspectief op oplossingen te bieden.”

Betrouwbaarheid elektriciteitsnet blijft hoog

Ondertussen sluit Enexis zoveel mogelijk klanten aan en zoekt daarbij steeds meer de grenzen van het elektriciteitsnet op. Ook huishoudens krijgen steeds vaker te maken met de gevolgen van het volle energienet. Zij kunnen bijvoorbeeld last krijgen van uitvallende omvormers van zonnepanelen. Storingen kunnen vaker voorkomen en langer duren. In 2023 is het aantal minuten dat een gemiddelde klant geen stroom had, opgelopen tot 20 minuten. Dat is een stijging van 6 minuten ten opzichte van een jaar eerder. Ondanks deze toename blijft het elektriciteitsnet, met een leveringszekerheid van 99,996%, één van de meest betrouwbare van de wereld.

Sterke financiële positie

De ongekende opdracht om het energienet klaar te maken voor de toekomst leidt tot enorme investeringen. Vanwege de verder stijgende investeringen ziet de regionale netbeheerder in 2023 een negatieve kasstroom uit operationele activiteiten en investeringen ten behoeve van de energietransitie van €516 miljoen. Deze trend zet zich naar verwachting de komende jaren door. De negatieve kasstroom wordt deels gefinancierd door de opbrengst van de verkoop van Fudura in 2022. De opbrengst hiervan is door de aandeelhouders grotendeels geherinvesteerd in het bedrijf.

Helaas worden de oplopende kosten van de energietransitie ook voelbaar voor de klanten van Enexis. Zo kregen huishoudens in 2023 te maken met een tariefstijging van ongeveer €10 per maand voor de gecombineerde elektriciteits- en gasnota. Het bedrijf ziet in 2023 een daling van de nettowinst naar €72 miljoen. Vergeleken met 2022 betekent dit een winstdaling van €115 miljoen (de verkoopopbrengst van Fudura in dat jaar niet meegerekend). Deze daling wordt vooral verklaard door hogere inkoopkosten voor transport en distributieverliezen, alsmede hogere operationele kosten.

In 2023 behield Enexis haar sterke financiële positie. Dit wordt bevestigd door de credit rating van AA- (stabiele outlook) bij Standard & Poor’s en Aa3 (stabiele outlook) bij Moody’s en maakt Enexis toekomstbestendig.