Terug naar overzicht

Werkpakket Enexis Netbeheer stijgt tot hoogste niveau ooit

27 feb. 2020

In 2019 bedroeg het werkpakket van Enexis Netbeheer maar liefst € 804 miljoen voor het vernieuwen en onderhouden van het energienet, zo blijkt uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag. De energietransitie gaat onverminderd door, waardoor het werkpakket van het netwerkbedrijf in 2020 verder oploopt tot een recordbedrag van € 878 miljoen. Dit is een stijging van bijna 50% ten opzichte van 2015. Het uitvoeren van het toenemende werkpakket in combinatie met het tekort aan technisch personeel, vormt een uitdaging voor Enexis Groep. Net als in 2019 focust de netbeheerder in 2020 op een viertal prioriteiten. Hierdoor wordt slim en efficiënt gewerkt en is ook het uitvoeren van het werkpakket voor 2020 haalbaar.

Peter Vermaat, CEO van Enexis Groep: “Hoe hard we ook bouwen aan de energievoorziening van de toekomst, voor klanten blijft het belangrijk dat energie er iedere dag is. Onze storingsduur voor elektriciteit is al jaren laag en bleef in 2019 beperkt tot gemiddeld 14,2 minuten. (2018: 16,0 minuten). Voor Enexis is het van belang om koers te houden in de hectiek van de energietransitie. Het is onze taak om te zorgen voor een energievoorziening die vandaag én de komende decennia veilig, betrouwbaar, betaalbaar en voor iedereen toegankelijk is en blijft. Een lastige opdracht, want we hebben, net als de hele sector, veel nieuw personeel nodig om het werk uit te voeren. We spannen ons daarom in voor extra instroom van nieuwe medewerkers, breiden de opleidingscapaciteit uit op de Enexis Vakschool en ontwikkelen opleidingsprogramma’s met externe opleidingsinstituten. Een andere uitdaging is dat wij nu langetermijninvesteringen moeten doen voor duurzame aansluitingen terwijl het ontwerp van het nieuwe energiesysteem nog niet klaar is. Samen met gemeenten en provincies werken wij aan Regionale Energie Strategieën, een lokaal ontwerp van het energiesysteem van de toekomst. In alle gebieden pleiten wij voor het meest efficiënte energiesysteem, met duurzame elektriciteit, duurzaam gas én duurzame warmte. Zo wordt de bestaande infrastructuur benut en houdt de transitie vaart.”

Vier prioriteiten

In 2019 gaf Enexis Groep prioriteit aan veilig werken, klantgedreven werk, verbeterprojecten voor de klant en het versnellen van de energietransitie. Dit heeft geholpen om focus aan te brengen in activiteiten. In 2020 houdt Enexis dezelfde prioriteiten aan; een consistente koers.

  • Veilig werken is voor Enexis de belangrijkste waarde en krijgt te allen tijde prioriteit. We willen dat iedereen elke dag weer veilig en gezond thuiskomt. Daarom is elk ongeval er voor ons één te veel. Het aantal ongevallen met verzuim daalde in 2019 bij onze eigen medewerkers (LTIF -score 1,16 t.o.v. 1,48 in 2018) en bij aannemers die voor ons aan het werk zijn (LTIF-score 2,58 t.o.v. 4,53 in 2018). Al enkele jaren laat de veiligheidsscore van Enexis een dalende trend zien. We merken dat het veiligheidsbewustzijn in de organisatie toeneemt.
  • We merken dat de vraag van consumenten en bedrijven sterk toeneemt; de economie groeit en er wordt volop geïnvesteerd in verduurzaming. Klantgedreven werk krijgt bij Enexis daarom voorrang op onderhoud en vervanging, mits de netwerken en het werk veilig blijven. Het aantal klanten dat energie aan het net teruglevert is in de afgelopen vijf jaar ruim verdrievoudigd; van circa 118.000 terugleveraansluitingen in 2015 tot circa 400.000 in 2019. Hoewel de transportcapaciteit op ons net op sommige locaties schaars is, hebben we op 87% van de aanvragen een positieve transportindicatie af kunnen geven ten behoeve van SDE+ subsidie voor duurzame opwek. De duurzame opwek nam toe tot circa 2.500 MW, voldoende om circa 1 miljoen huishoudens te voorzien van zonne-energie.
  • De toename van ons werkpakket en de schaarste aan beschikbare medewerkers en materialen vragen om meer focus. We moeten het werk voor consumenten en bedrijven efficiënter en slimmer uitvoeren. In 2019 voerden we diverse verbeterprojecten voor de klant uit. We maakten onze processen soepeler, sneller en efficiënter, wat voor klanten én medewerkers prettig is. Ook gebruikten we meer data om ons werk te plannen, te verdelen en te volgen. Zo houden we regie op ons werk met als doel de dienstverlening te verbeteren.
  • Om de energietransitie te versnellen ontwikkelen wij haalbare en betaalbare oplossingen. In de 10 energieregio’s in ons verzorgingsgebied zijn wij een partner voor de provincies, gemeenten en waterschappen bij de totstandkoming van de Regionale Energie Strategieën. Zo visualiseerden wij in 2019 de kansen voor gemeenten om duidelijk te maken waar we snel, zoveel mogelijk duurzame projecten kunnen aansluiten.

Financieel solide

De nettowinst bedraagt in 2019 € 210 miljoen (2018: € 319 miljoen door een grote eenmalige vrijval van personeel gerelateerde voorzieningen en de latente belastingverplichting in 2018). Genormaliseerd voor incidentele posten bedraagt de nettowinst over 2019 € 228 miljoen (2018: € 243 miljoen). De netto-omzet van Enexis steeg in 2019 tot € 1.491 miljoen (2018: € 1.445 miljoen), met name als gevolg van tariefstijgingen. Daartegenover stegen de operationele kosten vanwege een groter werkpakket en inzet op onze prioriteiten, zoals werving en opleiding van technisch personeel, het faciliteren van de energietransitie en het toekomstbestendig maken van ICT-systemen. Een robuuste financiële positie is belangrijk voor Enexis om toenemende investeringen in de energienetten te kunnen bekostigen. Enexis heeft een solide financieel fundament en een sterk kredietrisicoprofiel met een A+ credit rating van Standard & Poor’s en een Aa3 credit rating van Moody’s. We verwachten dat we een groter beroep zullen doen op vermogensverstrekkers – zowel schuldverstrekkers als aandeelhouders – om onze groei te financieren.