Provincie Overijssel, gemeente Zwolle en Enexis Netbeheer ondersteunen bedrijven in  Zwolle <b>voor collectieve samenwerking bij netcongestie</b>

Provincie Overijssel, gemeente Zwolle en Enexis Netbeheer ondersteunen bedrijven in Zwolle voor collectieve samenwerking bij netcongestie

14 juli 2022

Op steeds meer plekken in Nederland ontstaan knelpunten op het elektriciteitsnetwerk. Ook in Overijssel is er sprake van netcongestie waardoor er te weinig ruimte op het net is voor nieuwe initiatieven en bedrijven. Ondernemers in Zwolle hebben een Energie Coöperatie opgericht om samen te werken aan de knelpunten, die capaciteitsschaarste met zich meebrengen. De ondernemers gaan in de coöperatie realtime hun energiegebruik en teruglevering monitoren en het bestaande elektriciteitsnet samen veel optimaler benutten. Door het energieverbruik beter te verdelen, ontstaat ruimte voor nieuwe bedrijven. Het doel van deze samenwerking tussen de Energie Coöperatie Hessenpoort, provincie Overijssel, gemeente Zwolle en Enexis Netbeheer is om ervaring op te doen met deze manier van het verdelen van netgebruik.  

Gedeputeerde Tijs de Bree: “Deze nieuwe vormen van samenwerking zorgen voor innovatieve oplossingen om de energietransitie te versnellen. De Energie Coöperatie Hessenpoort sluit perfect aan bij de samenwerking van overheden en het bedrijfsleven in de  Smart Energy Hub regio Zwolle Noord. Hier worden energievraag en levering door zon en wind collectief via slimme besturing gekoppeld aan waterstof- en warmteproductie en batterijopslag. Want het wordt pas echt slim als je op de locatie waar energie geleverd en gevraagd wordt het ook kan opslaan en weer op het juiste moment kan leveren. Deze samenwerking tussen Enexis Netbeheer en Energie Coöperatie Hessenpoort is de ideale manier om het net veel beter te benutten."

Ook Enexis Netbeheer ziet mooie kansen in deze samenwerking. Bram Gerrist, Directeur Innovatie & Ontwikkeling van Enexis: “door gebruik te maken van slimme oplossingen kunnen we de schaarse netcapaciteit - ook in deze omgeving - zo efficiënt mogelijk gebruiken. Dit kan een netbeheerder niet alleen. Daarom ben ik ook zo blij met deze samenwerking. Met goede afspraken over netbalancering ontstaan kansen om sneller nieuwe bedrijven aan te kunnen sluiten op bedrijventerreinen. Natuurlijk gaan we tegelijkertijd ook door met de netuitbreidingen maar die operatie kost veel meer tijd. Het helpt ons als netbeheerder om samen met de markt en de overheden te zoeken naar oplossingen en ervaringen op te doen”.

Arap-John Tigchelaar, voorzitter van de Energie Coöperatie is heel blij dat het initiatief de steun krijgt van Provincie, gemeente en Enexis. “Met deze slimme oplossing bouwen we samen de Smart Energy Hub voor en door de bedrijven op Hessenpoort. We lopen vooruit en versnellen regionale ontwikkelingen ook in de energietransitie”

Naar verwachting zullen begin 2023 de eerste ondernemingen profiteren van de collectieve ruimte op het bestaande elektriciteitsnetwerk. Alle deelnemende partijen willen de kennis en ervaringen delen, zodat ook in andere regio’s geprofiteerd kan worden van een zo optimaal mogelijk gebruik van de netcapaciteit.