Terug naar overzicht

Oproep Enexis: plan zonneprojecten bij gebieden met veel afname

28 feb. 2023

Plan nieuwe, grootschalige zonneprojecten niet meer in afgelegen gebieden, zoals nu vaak gebeurt, maar in de buurt van bijvoorbeeld industriegebieden of bedrijventerreinen. Dat is één van speerpunten van de nieuwe visie van Enexis Netbeheer op de inpassing van grote duurzame opwekkers op land, zoals zonneprojecten en windmolens.

Enexis kampt al jaren met transportschaarste voor grote invoeders van duurzame elektriciteit. In totaal staan er zo’n  4000 klanten op de wachtlijst met wind- en (vooral) zonprojecten waar op dit moment geen netcapaciteit voor is. De totale vermogensvraag van deze partijen is bijna 14 GW – als we alle invoeders op deze wachtlijst op korte termijn willen aansluiten, dan moeten we onze netcapaciteit verdubbelen. Dat is niet realistisch. Om die reden heeft Enexis een nieuwe visie gepubliceerd over ‘Duurzaam op Land’.  

In deze visie zetten we uiteen hoe we op een efficiënte manier, meer duurzame opwekkers aan kunnen sluiten. Op dit moment is er vrijwel geen beschikbare netcapaciteit voor grote opwekkers. Daarom willen we extra zorgvuldig omgaan met de ruimte die in de toekomst vrijkomt. Daarnaast maken we doordachte keuze over welke stations we prioriteit gaan geven bij uitbreidingen.

De visie zet in op drie pijlers:

1. Laat zon volgend en niet leidend zijn

Denk bij het plannen van duurzaam op land veel beter na over de locatie. Plan zonprojecten op locaties waar het net toch al uitgebreid wordt vanwege een grote groei in de afname. Zon kan hierbij volgend zijn en is in de praktijk vrijwel overal in te passen, al zal de vorm dan niet altijd een weiland vol zonnepanelen zijn. Mono-zonneparken in een afgelegen gebied mogen wat ons betreft niet de driver zijn voor uitbreidingen voor ons toekomstig energiesysteem.

2. Kom met randvoorwaarden voor zon op dak

Nieuwe aanstaande regelgeving zorgt voor een enorme stimulans voor zon op dak. Het voordeel van zon op dak is dat er in principe vrijwel altijd ook een vorm van afname op dat adres is. Ook daar geldt dat men te maken krijgt met transportschaarste. Alleen het verplichten van zonnepanelen op daken levert niet de gewenste versnelling op. Randvoorwaarden zijn nodig om het potentiële dakoppervlak optimaal te benutten. Denk aan de inzet van batterijen in combinatie met een tijdsgebonden contract.

3. Laat provincies zorgen dat voor 2025 de vergunningen voor windprojecten zijn afgegeven

In ons verzorgingsgebied zien we een sterke focus op zonprojecten. In het ideale geval is de vermogensverhouding tussen zon en wind 50/50. Maar der verdeling is nu 80/20 – en dat zorgt voor een inefficiënt netgebruik. In de RES zijn wel plannen gemaakt voor de ontwikkeling van windprojecten, maar die lijken niet tot uitvoering te komen. Hiermee is voor sommige regio’s al met zekerheid te zeggen dat de windambities niet gehaald worden, tenzij nu sterk ingegrepen wordt. De provincies hebben de positie om nog voor 2030 van een papieren ambitie daadwerkelijk tot uitvoeringsplannen te komen.