Terug naar overzicht

Uitvoering energietransitie topprioriteit in nieuwe strategie Enexis Groep

29 mrt. 2022

De Raad van Bestuur van Enexis Groep legt vandaag een nieuw strategisch plan voor aan haar aandeelhouders. Met de nieuwe koers focust Enexis Groep zich op uitvoering van de energietransitie. Alles moet erop gericht zijn dat de energievoorziening veilig en betrouwbaar blijft, dat klanten tijdig aangesloten worden en dat het energiesysteem van de toekomst wordt gerealiseerd.

Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van onze tijd. We gaan naar een CO2-neutrale energievoorziening. Het eindplaatje en de weg daar naar toe kennen nog vele onzekerheden. De komende tien jaar kenmerken zich door een grote diversiteit aan partijen en oplossingen die naast elkaar bestaan. Dat betekent dat Enexis samen met stakeholders volop in ontwikkeling zal zijn om de klimaatdoelen waar te maken.

Focus op uitvoering van de energietransitie

De energietransitie leidt voor Enexis tot een enorme toename van het werkpakket en dat blijft de komende jaren zo. De uitvoering vraagt volledige aandacht. Daarom brengt Enexis focus aan in haar activiteiten. Essentieel in de uitvoering is de beschikbaarheid van voldoende en gedreven, vakbekwame medewerkers. In een krappe arbeidsmarkt zet Enexis vol in op het ontwikkelen en binden van mensen en het werven van nieuwe medewerkers. Ook wordt de capaciteit bij aannemers maximaal benut.

toekomstgericht, betrouwbaar en transparant

Aansturen op maatschappelijk optimale energiekeuzes is een belangrijk aspect in de nieuwe strategie. Daarom ontwikkelt Enexis plannen in nauwe samenwerking en afstemming met overheden, marktpartijen en lokale gemeenschappen. Ook doet het bedrijf onderzoek naar nieuwe energiedragers en de infrastructuren die daarvoor nodig zijn, zoals waterstof en energieopslag.

Klanten kunnen erop vertrouwen dat onze netten veilig en betrouwbaar zijn en blijven. Het licht moet blijven branden, huizen moeten warm zijn. Ook in de energietransitie doet het bedrijf hieraan geen concessies. Het doel is om ten aanzien van de gemiddelde uitvalduur de komende jaren beter te blijven presteren dan het sectorgemiddelde.

Richting klanten wil het netwerkbedrijf beter voorspelbaar zijn. Juist nu er in de energietransitie veel vragen zijn, moeten klanten gemakkelijk diensten kunnen afnemen en weten wat ze wanneer mogen verwachten. Enexis is daarom transparant over doorlooptijden en de status van werkzaamheden. We streven ernaar om klanten op de door hen gewenste datum aan te sluiten. Als dat niet lukt, gaat Enexis met de klant in gesprek om afspraken te maken over een redelijke termijn.

Enexis wil jaarlijks minimaal 1 gigawatt netcapaciteit bijbouwen om nieuwe ontwikkelingen, zoals duurzame opwek, elektrificatie en duurzaam vervoer, te faciliteren. Dit betekent dat we de capaciteit van ons elektriciteitsnetwerk jaarlijks met circa 10% uitbreiden.

Het Strategisch Plan van Enexis Groep is ter goedkeuring aangeboden aan de aandeelhouders en besluitvorming vindt plaats in de Algemene Vergadering Aandeelhouders op 14 april 2022.