Terug naar overzicht

Nieuw warmtenet geopend op The Green Village voor het testen van warmte-innovaties door bedrijven

26 jun. 2023

Vandaag is het nieuwe warmtenet op The Green Village (TGV) in Delft geopend door wethouder Duurzaamheid Maaike Zwart van de gemeente Delft. Met dit warmtenet bieden netwerkbedrijven Alliander, Enexis Groep en Stedin Groep bedrijven de ruimte om in een regelluwe omgeving warmte-innovaties te testen en onderzoeken met warmtenetten uit te voeren. Het warmtenet wordt gevoed met warmte uit het warmtenet van de nabijgelegen Technische Universiteit Delft. Op korte termijn komt de voeding vanuit een geothermiebron, ook gelegen op het TU Delft terrein. 

Hoe werkt het warmtenet?

Drie woningen, een kantoor en een werkplaats zijn bij de start aangesloten op het warmtenet. Deze panden zijn ook zonder het warmtenet te verwarmen, bijvoorbeeld via waterstof of warmtepompen. Dit maakt dat er ruimte is om testen te doen die minder leveringszekerheid van warmte opleveren of tests met een hybride warmteaansluiting. Omdat het warmtenet is aangelegd in een zogenaamde ‘ringvorm’ is er ruimte om het net op te splitsen voor testen of werkzaamheden en is op het hele terrein ruimte voor nieuwe aansluitingen. Met dit warmtenet kunnen bedrijven onderzoek doen naar warmtebronnen en warmtetopslag, aansturing van warmtenetten, aansluiting op het warmtenet en teruglevering in combinatie met zonnethermie of hybride aansluitingen. Aangezien TGV ook beschikt over een elektriciteits- en waterstofnet zijn onderzoeken naar systeemintegratie en integraal netbeheer mogelijk.

“Om de doelen uit het Klimaatakkoord te halen, namelijk het aardgasvrij maken van 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen in 2050, is dit warmtenet belangrijk om innovatie te stimuleren”, vertelt David Peters, CTO bij Stedin Groep, namens de drie netwerkbedrijven. “Bedrijven kunnen hier zonder beperking door regels experimenteren met bijvoorbeeld de slimme aansturing van warmtenetten en teruglevering met zonnecollectoren. Dat is nodig want het aanleggen van warmtenetten is belangrijk voor de energietransitie, we kunnen niet overal elektrificeren. Elektrificatie neemt een enorme vlucht en dat heeft veel impact op het elektriciteitsnet. De schaarser wordende capaciteit van het net moeten we beter benutten en andere manieren van verwarmen, zoals met warmtenetten, stimuleren.”

Focus op warmte

Voor het versterken van de warmtetransitie hebben de netwerkbedrijven een onderdeel dat zich met name richt op warmte. Bij Alliander is dat Firan, bij Enexis Groep is dat Enpuls Warmte Infra en NetVerder voor de Stedin Groep. In deze bedrijven zijn diverse warmteprojecten belegd en in samenwerking met onder meer gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars en energieleveranciers wordt gewerkt aan infrastructuur voor warmteprojecten. NetVerder beheert het nieuwe warmtenet op TGV en stimuleert hiermee de mogelijkheden van warmte-innovatie.