Terug naar overzicht

Nieuw strategisch plan Enexis Holding

3 apr. 2017

De Raad van Bestuur van Enexis Holding heeft vandaag het nieuwe strategische plan aan haar aandeelhouders aangeboden. De in dit plan beschreven nieuwe strategische koers richt zich op excellent netbeheer en het versnellen van de energietransitie. Hiermee komt het bedrijf tegemoet aan de veranderende vraag in de samenleving én maakt het explicieter wat zij bijdraagt aan de energietransitie op het gebied van flexibiliteit, energiebesparing, duurzame gebiedsontwikkeling en elektrisch vervoer. De nieuwe strategische koers luidt: ‘We realiseren een duurzame energievoorziening door state of the art dienstverlening en netwerken en door regie te nemen in innovatieve oplossingen. We richten ons daarbij op excellent netbeheer én het versnellen van de energietransitie.’ Het strategisch plan wordt besproken in de Algemene Vergadering Aandeelhouders op 20 april 2017.

Het strategisch plan is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met een grote groep stakeholders en diverse aandeelhouders. Uit deze sessies kwam de behoefte aan meer aandacht voor innovatie en verduurzaming van de energievoorziening naar voren. Daarbij wordt de samenwerking met de lokale stakeholders verder geïntensiveerd. Om de continuïteit van het beheren van de energie-infrastructuur te borgen, zorgt Enexis dat ze haar solide financiële positie behoudt. Dat geeft tevens de ruimte om tijdig te investeren in een duurzame energievoorziening. Zo zorgt Enexis dat het energienet ook in de toekomst betaalbaar en betrouwbaar blijft.

Versnellen energietransitie

Enexis realiseert samen met lokale partners, zoals consumenten, overheden en andere stakeholders, de Nederlandse doelen ten aanzien van duurzame opwek en energiebesparing en -vergroening. Dit doet het bedrijf door haar kennis en expertise te delen en samen te werken aan de ontwikkeling van nieuwe diensten. Enexis Holding realiseert innovatieve, schaalbare oplossingen die de transitie naar een duurzame energievoorziening versnellen.

Excellent netbeheer

Klanten rekenen op een snelle service, gemak en lage kosten. Daarom worden processen vereenvoudigd, gedigitaliseerd en wordt er slim gebruik gemaakt van data. Daarnaast zorgt Enexis ervoor dat de energienetten en dienstverlening tijdig gereed zijn voor de veranderingen in de energiewereld. Daarbij blijft de betrouwbaarheid van de energievoorziening minimaal gelijk of wordt deze verhoogd. Bij alles wat het bedrijf doet staan publieke veiligheid en veiligheid van medewerkers voorop.

Peter Vermaat, voorzitter Raad van Bestuur: “De energietransitie doet een beroep op het
verandervermogen van Enexis . We willen inspelen op veranderende wensen van onze klanten,
nieuwe ontwikkelingen begrijpen en goed kunnen toepassen. Het is onze uitdaging te leren omgaan met de onzekerheden die de energietransitie met zich meebrengt. Dat zal niet altijd makkelijk zijn, maar we hebben de energie, de expertise en de ervaring om in te spelen op veranderingen. Vol overtuiging zetten wij onze strategische koers in voor het uitvoeren van excellent netbeheer en het versnellen van de energietransitie.”

Het strategische plan is ter goedkeuring aangeboden aan de aandeelhouders en wordt besproken in de Algemene Vergadering Aandeelhouders op 20 april 2017.

Over Enexis Groep

Enexis is een netwerkbedrijf in de energiebranche. Met bijna 4500 medewerkers zorgen we voor een betrouwbare energievoorziening en bieden we diensten aan waarmee we het leven van mensen prettiger en makkelijker maken. Door onze kennis, expertise en energie op alle mogelijke manieren in te zetten worden wij gezien als de regisseur van de energietransitie. Een maatschappelijke rol die we ook in tijden van snelle verandering blijven waarmaken. Nu en in de toekomst.
www.enexisgroep.nl
www.enexisnetbeheer.nl
www.enpuls.nl
www.fudura.nl
www.werkenbijenexis.nl