Terug naar overzicht

Nieuw standaard ontwerp voor elektriciteitstations Tennet en Enexis

11 apr. 2024

Op 11 april 2024 starten TenneT en Enexis met de bouw van een nieuw hoog- en middenspanningsstation op bedrijventerrein Zuid-Groningen bij Ter Apelkanaal, in de gemeente Westerwolde. Het is het eerste hoogspanningsstation dat gebouwd wordt volgens een nieuw, standaard ontwerp. De komende jaren bouwt TenneT meerdere nieuwe 380.000 volt-stations, ruim duizend hoogspanningsmasten en legt zij tienduizenden kilometers elektriciteitskabel aan. Om dit snel, efficiënt en duurzaam te kunnen doen is een standaard werkwijze nodig. Overal in Nederland worden deze hoogspanningsstations en hoogspanningsmasten gebouwd op basis van standaard modules. Dit geldt voor TenneT en Enexis.

Modulair bouwen – sneller en efficiënter

De netbeheerders bouwen het elektriciteitsstation op bedrijventerrein Zuid Groningen modulair, volgens een nieuw standaard ontwerp. Door de standaardisaties verwachten de netbeheerders sneller te kunnen werken. De technische standaard is nodig om de enorme opgave waar TenneT en Enexis voor staan om de uitbreiding van het hoogspanningsnet te realiseren. Ook voor het onderhoud is het belangrijk dat er met standaard ontwerpen wordt gebouwd. De afgelopen jaren hebben engineers, samen met marktpartijen, een standaard ontwerp ontwikkeld voor de 380 kV-stations.

Netversterking Noordoost Nederland

Het nieuwe hoog- en middenspanningsstation in Zuidoost Groningen is nodig om aan de snelle groei van het elektriciteitsaanbod via wind- en zonne-energie, de verduurzaming en de verwachte toename van de vraag te voldoen. Door de realisatie van het nieuwe station komt er 360 megawatt extra capaciteit beschikbaar. Dit is een behoorlijke uitbreiding; ter vergelijking, de huidige stations in Stadskanaal en Musselkanaal hebben een capaciteit van 120 megawatt. Dit is dus anderhalve keer zoveel.

Hiermee worden de bestaande regionale wachtlijsten voor aansluitingen grotendeels weggewerkt . Daarnaast komt er ruimte vrij voor nieuwe aansluitingen. 

Het station is met name bedoeld voor grote opwekkers in de regio, zoals zonneparken en is naar verwachting rond 2027 gereed voor gebruik. Tot 2030 zullen we op nog vijf plekken in Noord-Nederland soortgelijke stations realiseren, ook daarna volgen nog meer stations die nu in de studiefase zitten.

Rutger van der Leeuw (CEO van Enexis): "Wij zetten als Enexis alles op alles om sneller te kunnen bouwen. Het is heel mooi om te zien, dat we hier in samenwerking met TenneT nieuwe manieren van bouwen ontwikkelen, die leiden tot ingrijpend kortere doorlooptijden. Het resultaat is aanzienlijk: door deze manier van werken besparen we gemiddeld een jaar in aanleg van onze hoog- en middenspannings stations en ronden we onze werkzaamheden in een recordtempo van 1,5 jaar af. De ervaringen die we tijdens de realisatie van dit HS/MS station opdoen, nemen we mee in de realisatie van andere stations."

Marjolein de Gorter-Manhoudt (Director Large Projects Nederland TenneT): "Deze nieuwe standaard is een must om de enorme opgave waar TenneT en Enexis voor staan bij de uitbreiding van het hoogspanningsnet te realiseren. Ik ben trots op de nieuwe standaard die onze engineers, samen met marktpartijen hebben ontwikkeld. En ben blij dat Omexom op bedrijventerrein Zuid Groningen nu als eerste kan starten met de bouw van het eerste modulair 380 kV-station."