Terug naar overzicht

Nieuw Nederlands energielandschap stap dichterbij door Jouw Energie Moment

10 jul. 2017

Eerste resultaten pilot ‘Jouw Energie Moment 2.0’ aanleiding voor energieprofessionals om te discussiëren over een nieuw Nederlands energielandschap

Whitepapers over stand van zaken nu te downloaden

Donderdagmiddag 29 juni heeft het minicongres ‘Dynamische energieflexibiliteit’ plaatsgevonden. Dit congres had tot doel om met energieprofessionals van gedachten te wisselen over de transitie naar flexibele energietarieven en de nieuwe verrekenings- en factureringsmethodes en businessmodellen die daarbij komen kijken. Aanleiding hiervoor was de presentatie van de belangrijkste conclusies tot nu toe uit de energiepilot ‘Jouw Energie Moment 2.0’ (JEM 2.0), die momenteel plaatsvindt in woonwijken in Breda en Etten-Leur. Nederland vervult met dit project een voortrekkersrol binnen Europa.

De pilot ‘JEM 2.0’ is in januari 2017 gestart en duurt tot januari 2018. Dit is het vervolg van de pilot ‘Jouw Energie Moment’ (2012-2015) waarin aangetoond werd dat dynamische energietarieven voor consumenten een reden zijn om hun energieverbruik aan te passen. Tegenwoordig is het als consument al mogelijk om gebruik te maken van deze dynamische energietarieven. Gevolg hiervan is dat de verschillende energiepartijen zoeken naar nieuwe businessmodellen. Met deze vervolgpilot wordt onderzocht wat een goed werkend businessmodel kan zijn voor het aanbieden van dynamische energietarieven met diverse energiepartijen. Hierbij wordt ook gekeken hoe de samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen te organiseren is zodat facturering en verrekening transparant en eerlijk geregeld kunnen worden.

Eerste resultaten

Een van de eerste conclusies is dat, om het voor consumenten interessanter te maken om het energiegedrag aan te passen, het energietarief voldoende varieert over de tijd. Met alleen een variabel capaciteits- en leveringstarief is deze fluctuatie te klein. Door ook het belastingdeel variabel te maken, is er veel meer prijsvariatie mogelijk. De energiebelasting bepaalt immers de energieprijs voor 70%. Daardoor wordt het voor consumenten veel lucratiever om verstandig met energie om te gaan, terwijl de inkomsten voor de overheid gelijk blijven.

Daarnaast blijkt uit de pilot dat, wanneer er gekozen wordt om door een softwaresysteem automatisch het meest efficiënte moment voor energieverbruik te laten bepalen, het de voorkeur verdient om gebruik te maken van één overkoepelend softwaresysteem die alle apparaten aanstuurt. Dit softwaresysteem, ook wel een aggregator geheten, voorspelt het energieverbruik en de prijzen op de energiemarkt. Bovendien blijkt dat hoe nauwkeuriger de prijsprikkels van de aggregator aansluiten bij het aanbod van een energieleverancier, hoe meer de consument kan profiteren van dynamische energieprijzen.

De nauwkeurigheid van de informatie die de consument te zien krijgt van de technologieprovider bepaalt hoezeer deze zich betrokken voelt bij de dynamische tarieven. Het is echter vooral van belang dat de klant zijn flexibiliteit laat automatiseren. Hiermee maakt hij de moeite om te reageren lager en daarmee wordt ook de betrouwbaarheid, en dus de waarde van de flexibiliteit, hoger. Daaruit blijkt dat dé energieleverancier van de toekomst niet bestaat, maar dat deze rol vervuld zal worden door een combinatie van partijen en diensten, telkens in een andere samenstelling.

Whitepapers

Naar aanleiding van deze eerste evaluatie zijn een tweetal whitepapers geschreven; ‘Nieuwe business-modellen bij dynamische flexibiliteit’ en ‘Verrekenen van dynamische flexibiliteit’. Deze zijn hier te downloaden op de site van Jouw Energie Moment.

Slim energienet

De uitkomsten van de pilot ‘Jouw Energie Moment 2.0’ zijn van belang voor een slimme ontwikkeling van het elektriciteitsnet. Slim betekent dat het net de verwachte toekomstige groei en verandering in energievraag en -aanbod op kan vangen met slimme innovaties, zonder het net te hoeven verzwaren.

Partners

Pilotpartners van Jouw Energie Moment 2.0 zijn: Enexis Netbeheer, aggregator Senfal, kennisinstituut TNO, technologieprovider Technolution, energiesoftwareontwikkelaar Shifft en versneller van duurzame gebiedsontwikkeling Enpuls.