Terug naar overzicht

Netversterking nodig rond Zwolle, Meppel en Hoogeveen, hoog- en middenspanningsnet op de schop

28 jan. 2022

Het hoog- en middenspanningsnet rond Zwolle, Meppel en Hoogeveen gaat op de schop. We doen dit samen met TenneT, omdat netversterkingen nodig zijn om de energietransitie in die regio’s te kunnen faciliteren. Woensdag kregen journalisten een rondleiding bij het hoogspanningsstation bij de Hessenpoort in Zwolle, waar werd uitgelegd wat de plannen precies zijn.

Investeren

In heel Nederland zijn netversterkingen nodig voor de energietransitie. Onder meer in (delen van) Overijssel en Drenthe is sprake overbelasting op het elektriciteitsnet door het snelgroeiende aanbod van elektriciteit, met name door opwek in zonneparken. Daarnaast is de verwachting dat de vraag naar elektriciteit sterk zal toenemen.

De komende jaren investeren TenneT en Enexis samen ruim een half miljard euro in de versterking van het elektriciteitsnetwerk in deze regio. Dit geld gaat onder meer naar de bouw voor van nieuwe stations en uitbreidingen van bestaande hoog- en middenspanningsstations, inclusief de aanleg van kilometerslange kabelverbindingen.

Bouwen

Ook het bestaande hoogspanningsstation op bedrijventerrein Hessenpoort in Zwolle wordt uitgebreid. Noordelijk van het complex gaan TenneT (en Enexis Netbeheer) een nieuw hoogspannings- en middenspanningsstation bouwen. In de planning van de netbeheerders staan verder nieuwe hoog- en middenspanningsstations bij Meppel (op een van de bedrijventerreinen), ten zuidoosten van Hoogeveen en in de buurt van Wijster. De precieze locaties zijn nog niet bekend.

De komende periode werken TenneT en Enexis Netbeheer de plannen verder uit. In overleg met de betreffende gemeente zijn of worden de procedures gestart voor bestemmingsplanwijzigingen en voor de benodigde vergunningen. Ingebruikname van de hoogspanningsstations zal naar verwachting tussen 2026 en 2028 zijn. Dan zijn ook de noodzakelijke kabelverbindingen gelegd. Bedrijven en omwonenden worden tijdig geïnformeerd en betrokken.