Terug naar overzicht

Minder groen gas ingevoed in Enexisgebied, landelijk wel kleine toename

8 feb. 2023

Cijfers van Netbeheer Nederland laten zien dat de productie van groen gas in Nederland in 2022
is gestegen naar 230 miljoen kuub. Dit staat gelijk aan 2,25 TWh. Dat is een groei van 4% ten opzichte van 2021 (221 miljoen kuub). In het verzorgingsgebied van Enexis zagen we zelfs een lichte daling (van 77 miljoen kuub in 2021 naar 76,3 miljoen kuub in 2022). Het aantal invoeders steeg wel. De landelijke ambitie is een jaarlijkse toename van 31%. Er is dan ook een forse versnelling nodig om de doelstelling voor 2030 te halen.

In het Programma Groen Gas spreekt het kabinet de ambitie uit het groen gas volume te laten groeien tot 2 miljard kuub (2 BCM) in 2030. De zeer beperkte toename van vorig jaar is zorgwekkend, gezien de grote rol die groen gas moet gaan spelen bij het verduurzamen van de warmtevoorziening. Door het slim combineren van elektriciteit, groen gas en warmte is het mogelijk de piekbelasting op het elektriciteitsnet in bijvoorbeeld een koude winter te verminderen. Gas kan bovendien makkelijk worden opgeslagen en goedkoop worden getransporteerd over lange afstanden. Groen gas is, net als waterstof, een oplossing voor de verwarming van locaties waar elektrische warmtepompen (all-electric) of een warmtenet onmogelijk of onrendabel zijn.

Redenen voor de afgevlakte groei

De afgevlakte groei is vorig jaar ontstaan doordat enkele invoeders een tijdelijke dip hebben ervaren door overnames of zijn gestopt omdat invoeding niet rendabel bleek na beëindiging van de SDE-subsidie. Ook prijsstijgingen en grote verschillen in Europese subsidiering van biogrondstoffen dragen bij aan de afgenomen groei. Ten slotte heeft de doorlooptijd van drie tot acht jaar - van aanvraag tot realisatie van de bouw van een installatie - een negatieve uitwerking op de productie van groen gas.

Optimistisch vooruitzicht

Toch zijn er zeker redenen voor optimisme. Het aantal invoeders en de aanvraag naar nieuwe vergunningen in Nederland nemen gestaag toe. Om alle initiatieven, innovaties en daarmee de opschaling van groen gas te realiseren, werkt het Platform Groen Gas samen met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan verschillende stimuleringsinstrumenten zoals de bijmengverplichting.

Enexis kijkt als lid van het Platform Groen Gas met veel interesse uit naar de verdere uitwerking van een bijmengverplichting. De vraag naar groen gas zal dan ongetwijfeld toenemen – waardoor het rendabeler zal worden voor potentiële invoeders om hier mee te starten.

Ondertussen werkt Enexis samen met de andere leden van het Platform Groen Gas verder aan het behalen van de 2 BCM-doelstelling in 2030. Klanten die groen gas willen gaan invoeden, vinden hier meer informatie: www.enexis.nl/zakelijk/groen-gas.