Terug naar overzicht

Maandelijkse update netcapaciteit – juni 2023

26 jun. 2023

Dit is een maandelijkse update over de capaciteit van het elektriciteitsnet (hoog- en middenspanningsniveau) in ons verzorgingsgebied. De juni-update is de eerste in de reeks.

In deze update:

  • Vrijgave voorlopig laatste netcapaciteit in Brabant en Limburg
  • Planning grote netuitbreidingen TenneT
  • Wachtlijsten lopen flink op
  • Nieuwe congestiemeldingen in Brabant, Limburg en Overijssel
  • Update congestieonderzoeken van TenneT in Groningen, Drenthe, Overijssel

Vrijgave van capaciteit in Brabant en Limburg

In juni 2022 communiceerden TenneT en Enexis dat het hoogspanningsnet in Brabant en Limburg vol zat voor afname van elektriciteit. Dit was destijds groot, landelijk nieuws. In september maakte TenneT bekend dat er met congestiemanagement extra aansluitcapaciteit kon worden vrijgemaakt. Het ging in totaal om 545 MW voor grootzakelijke klanten. Deze capaciteit is de afgelopen periode door TenneT in stappen vrijgegeven. Vanaf juni kunnen we de laatste tranche van deze extra aansluitcapaciteit aanbieden aan onze klanten in Brabant en Limburg. Alle klanten op de wachtlijst in beide provincies krijgen bericht of ze wel of niet in aanmerking komen voor deze capaciteit.

Het aantal klanten op de wachtlijsten in Brabant en Limburg is sinds september 2022 verdrievoudigd, en de aantallen lopen nog altijd op. Dit betekent dat de vrijgekomen capaciteit maar in beperkte mate aanvragers op de wachtlijst verder kan helpen.

Voor grootschalige invoeders van elektriciteit komt binnenkort nog capaciteit beschikbaar in Brabant en Limburg. We zijn in afwachting van de toebedeling van deze extra capaciteit door TenneT.  Daardoor is op dit moment nog niet duidelijk hoeveel extra transportcapaciteit we aan klanten op de wachtlijst kunnen aanbieden op volgorde van binnenkomst. Zodra we hier duidelijkheid over hebben, nemen we contact op met de klanten op de wachtlijst.

Planning grote uitbreidingen van TenneT in Brabant en Limburg

Enexis en TenneT werken hard om de elektriciteitsnetten uit te breiden. Het is niet mogelijk om precies aan te geven wanneer de uitbreidingen gereed zijn en we de capaciteitsproblemen kunnen oplossen. Volgens de huidige planning van TenneT zullen de volgende grote projecten in het hoogspanningsnet in ieder geval voor zeer aanzienlijke hoeveelheid extra capaciteit zorgen.

In Brabant staan grote uitbreidingen gepland in Geertruidenberg (verwachte ingebruikname: 2025), Waalwijk (2026) en Tilburg (2027).

De planning zoals deze hier wordt gedeeld, is richting gevend. Er kunnen zich onvoorziene situaties voordoen die leiden tot afwijking van die planning. Waar dat het geval is, zal ook daar over gecommuniceerd worden.

In Limburg gaat het om Boxmeer-Venray (verwachte ingebruikname: 2025), Boxmeer (2027-2029), Maasbracht (2027-2029), Graetheide (2030-2032), en Blerick-Belfeld-Buggenum (2027-2029), Blerick-Boekend (2027-2029) en Buggenum-Nederweert (2029-2031).

De planning zoals deze hier wordt gedeeld, is richting gevend. Er kunnen zich onvoorziene situaties voordoen die leiden tot afwijking van die planning. Waar dat het geval is, zal ook daar over gecommuniceerd worden.

Samen met TenneT werken we ook aan een groot aantal andere netuitbreidingen die een meer lokale impact zullen hebben. Daarnaast zijn er projecten die zich op dit moment nog in de studiefase bevinden.

Wachtlijsten lopen flink op

Door onze landelijke klimaatdoelstellingen is de afgelopen jaren de vraag naar en aanbod van elektriciteit enorm toegenomen. Er komen meer elektrische auto’s, bussen en vrachtwagens. De industrie elektrificeert en er komen steeds meer zonne- en windmolenparken bij. Geopolitieke ontwikkelingen, zoals de oorlog in Oekraïne, maar ook de aanscherping van de klimaatambities versnellen dit proces.

De verbouwing van het energiesysteem kan dit tempo onvoldoende bijbenen. De verbouwing is nu hard bezig – Enexis breidt dit jaar het elektriciteitsnet met 2 GW uit, een toename van zo’n 15%.

De realiteit is echter ook dat het niet snel genoeg gaat. Zoals iedere verbouwing zorgt ook de grootschalige verbouwing van het energiesysteem voor overlast. Op basis van de huidige prognoses, verwachten we dat we de komende vijf tot tien jaar nog te maken hebben met wachttijden voor grootzakelijke klanten.

We werken hard aan netuitbreiding, oplossingen voor efficiënt netgebruik, en we investeren in de (toekomstige) distributie van alternatieve energiedragers als groen gas en waterstof. Ondanks al onze inspanningen is toegang tot het elektriciteitsnet met bijbehorende transportcapaciteit helaas niet langer vanzelfsprekend. In Noord-brabant en Limburg is dat nu al de realiteit, maar we zien dat het ook in andere provincies begint te knellen.

Met deze nieuwe kaarten bieden we klanten meer inzicht in de lengte van de wachtlijsten en het aangevraagde vermogen per HS/MS-station in ons verzorgingsgebied. Bekijk hier de kaarten van Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg.

Nieuwe congestiemeldingen in Overijssel, Brabant en Limburg

Enexis heeft bij de ACM melding gemaakt van een aantal nieuwe congestiegebieden voor afname in het elektriciteitsnet van Enexis Netbeheer. Concreet betekent dit dat wij onderzoek doen naar de mogelijkheden van congestiemanagement. Voorlopig kunnen wij in de betreffende delen van het voorzieningsgebied achter deze stations geen offertes met transportcapaciteit uitgeven aan grootverbruikers. De schaarstekaart, inclusief achterliggende data, is uiteraard geüpdatet. U kunt hier uw postcode invullen en zien wat de situatie op het net is voor uw adres.

Nieuwe knelpunten in Overijssel

Stationsnaam

Netuitbreiding gerealiseerd in

Almelo Urenco

2027

Hengelo Bolderhoek

2028

Kampen

2024

Ommen Dante

2025

Rijssen

2027

Raalte

2028

Zwolle Frankhuisweg

2025

Zwolle Weteringkade

2028

Nieuwe knelpunten in Noord-Brabant

Stationsnaam

Netuitbreiding gereed in

Tilburg Noord

2027

Helmond Zuid

2027

Etten-Leur

2026

’s-Hertogenbosch Noord

2026

Nieuwe knelpunten in Limburg

Stationsnaam

Netuitbreiding gereed in

Limmel

2025

Heer

2025

Nederweert

2026


Update congestieonderzoeken van TenneT in Groningen, Overijssel, Drenthe

Op dit moment doet TenneT congestieonderzoek voor afname van elektriciteit in Drenthe. Mogelijk levert dit extra aansluitcapaciteit op en kunnen we klanten op de wachtlijst. We verwachten de resultaten van dit onderzoek binnen twee maanden. U ontvangt bericht als we meer duidelijkheid hebben over uw specifieke situatie. 

Op dit moment voeren we samen met netbeheerder TenneT congestieonderzoek uit in Groningen, Drenthe en Overijssel. We verwachten de resultaten van dit onderzoek eind 2023. Als we kijken naar de huidige prognoses voorzien we helaas dat er niet voldoende capaciteit bijkomt om alle klanten op de wachtlijst aan te sluiten op het elektriciteitsnet. We informeren u zodra de resultaten van het onderzoek bekend zijn.

In de tussentijd onderzoekt Enexis de mogelijkheden van congestiemanagement op de stations waar de congestie zich in ons net bevindt. Bekijk hier het overzicht van de lopende congestieonderzoeken. Zodra de uitkomsten van deze onderzoeken bekend zijn, informeren wij u hierover  via de maandelijkse update.

Meedoen aan congestiemanagement?

Enexis blijft op zoek naar bedrijven die in staat en bereid zijn om voor een vergoeding hun verbruik of teruglevering aan te passen aan de piekbelasting in ons netwerk. Buiten de piekmomenten is er vaak nog voldoende ruimte op het net. Via congestiemanagement (spitsmijden) ontlasten we het elektriciteitsnet en creëren we meer ruimte. Als u meedoet aan congestiemanagement ontvangt u hiervoor een financiële vergoeding. Hoe meer bedrijven meewerken, hoe groter de kans dat we extra ruimte creëren, en zo andere bedrijven misschien alsnog kunnen aansluiten.  Iets voor uw bedrijf? Schrijf u in met het interesseformulier.