Terug naar overzicht

Maandelijkse update netcapaciteit – juli 2023

25 jul. 2023

Dit is een maandelijkse update over de capaciteit van het elektriciteitsnet (hoog- en middenspanningsniveau) in ons verzorgingsgebied.

In deze update:

  • Nieuw congestiegebied IJsselmuiden (Overijssel)
  • Publicatie negen onderzoeken naar congestiemanagement
  • ACM publiceert ontwerpbesluit Prioriteringskader

 

Nieuw congestiegebied in IJsselmuiden (Overijssel)

Enexis heeft bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) melding gemaakt van een nieuw congestiegebied voor afname van elektriciteit. Het gaat om ons HS/MS-station in IJsselmuiden (Overijssel). Deze melding voor HS/MS-station IJsselmuiden (Overijssel) heeft gevolgen voor bedrijven in (delen van) de gemeente Kampen.

We gaan in dit gebied onderzoek doen naar congestiemanagement. Voorlopig kunnen wij voor dit station geen offertes meer uitbrengen met transportcapaciteit voor klanten met een aansluiting voor grootverbruik.
 
Via de schaarstekaarten, kun je vanaf 25 juli de achterliggende data downloaden en op postcodeniveau zien welke gebieden worden geraakt.

Ontwikkeling wachtlijsten transportcapaciteit

Met de wachtlijstkaarten bieden we meer inzicht in de lengte van de wachtlijsten en het aangevraagde vermogen per HS/MS-station in ons verzorgingsgebied. Bekijk hier de kaarten van GroningenDrentheOverijsselNoord-Brabant en Limburg.

Aanpak

We werken met man en macht aan uitbreiding en verzwaring van het net. Op het benoemde station verwachten we dat in 2028 netuitbreiding gerealiseerd is. De planning heeft een grote afhankelijkheid van de planning van de benodigde uitbreidingen op het hoogspanningsnet van TenneT.
 
In de tussentijd onderzoeken we dus de mogelijkheden van congestiemanagement. Wanneer bestaande klanten in de regio flexibel kunnen omgaan met de vraag naar tansportcapaciteit (in dit geval voor afname), komt extra capaciteit op het elektriciteitsnet vrij.

 

Afgeronde onderzoeken congestiemanagement

Enexis heeft het afgelopen half jaar hard gewerkt aan nieuwe onderzoeken naar congestiemanagement. De eerste negen onderzoeken afgerond. Het gaat om de volgende onderzoeken:

Afnamecongestie:

  • Hapert
  • Eindhoven West
  • Meppel (twee rapporten voor twee blokken)

Invoedingscongestie:

  • Hapert
  • Kelpen
  • Haps (twee rapporten voor twee blokken)
  • Veenoord

Uit deze onderzoeken blijkt dat congestiemanagement nergens voor extra ruimte voor grootzakelijke klanten gaat zorgen.

Meer informatie over de lopende congestieonderzoeken vind je hier: Overzicht congestieonderzoeken

Een mogelijke volgende stap wordt beschreven in de Netcode, die in 2022 is vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De Netcode bepaalt dat netbeheerders bedrijven kunnen verplichten om flexibel vermogen aan te bieden wanneer de flexibiliteit die op vrijwillige basis wordt aangeboden onvoldoende is om de (dreigende) congestie te verminderen. Hoe dit er precies uitziet, moet nog worden uitgewerkt. Enexis doet er alles aan om te voorkomen dat die verplichting nodig is en blijft onderzoeken of we met grote klanten tot vrijwillige afspraken kunnen komen.

 

ACM publiceert ontwerpbesluit voor nieuw prioriteringskader

Op dit moment zijn netbeheerders verplicht om klanten op volgorde van binnenkomst aan te sluiten (het zogeheten first come, first served-principe). Voorlopig blijft dat zo, maar de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft vorige week een voorgesteld codewijzigingsbesluit gepubliceerd waarmee dat op termijn zal veranderen.

De ACM wil het mogelijk maken dat netbeheerders bij het toekennen van transportvermogen in congestiegebieden prioriteit geven aan projecten die congestieproblemen oplossen of beperken. Ook voor verzoeken vanuit maatschappelijke functies - zoals veiligheidsdiensten, gezondheidszorg of scholen – wordt het mogelijk om voorrang te verkrijgen op transportcapaciteit.

Meer informatie staat op de website van de ACM.

De netbeheerders maken gebruik van de consultatieperiode om een inhoudelijke reactie te geven. Daarover staat meer informatie op de website van Netbeheer Nederland.

Tot de implementatie van de definitieve codewijziging zijn netbeheerders gehouden aan het nu geldende kader van ‘first come, first served’-principe.