Terug naar overzicht

Lokale veiling om overbelasting op het elektriciteitsnetwerk te voorkomen bij Europees project Interflex

1 nov. 2018

Met 26 laadpunten voor elektrische auto’s, een buurtbatterij van 250kW én een lokale veiling om overbelasting op het elektriciteitsnetwerk te voorkomen is het project Interflex een feit. Op het ‘living lab’ op Strijp-S, het voormalige bedrijventerrein in Eindhoven, is vandaag door Jan van der Meer, wethouder duurzaamheid en openbare orde Eindhoven, het startsein gegeven van dit Europese project dat het energiesysteem van de toekomst test. Consumenten krijgen een financiële vergoeding wanneer zij flexibel zijn in het opladen van hun elektrische auto. Enexis Netbeheer kan hierdoor de piekmomenten in een klap fors terugbrengen waardoor het netwerk niet verzwaard hoeft te worden.

Energiesysteem van de toekomst

Door de komst van zonnepanelen en windmolens en de toename van het elektrisch vervoer wordt de druk op het Nederlandse elektriciteitsnet de komende jaren steeds groter. Om overbelasting van het elektriciteitsnet te voorkomen kan er gekozen worden voor het aanleggen van kabels met meer capaciteit. Dat is echter zeer kostbaar. Het doel van Interflex is om te onderzoeken wat er in de toekomst mogelijk is binnen het bestaande elektriciteitsnet om zo de volgende generatie slimme netwerken te ontwikkelen.

26 laadpunten

Op Strijp-S zijn voor dit project 13 laadpalen geïnstalleerd. 7 daarvan bevinden zich op de eerste verdieping van parkeergarage ”om de hoek”, de overige staan op de Philitelaan. Iedere laadpaal heeft 2 aansluitingen, waardoor er in totaal 26 laadpunten zijn om elektrische auto’s op te laden. De laadpalen worden beheerd door ElaadNL en zijn voorzien van Smart Charging mogelijkheid, waardoor automatisch geregeld kan worden wanneer en hoe snel auto’s opgeladen worden.

Lokale veiling

Om toekomstige overbelasting van het elektriciteitsnet te voorkomen wordt in het project Interflex voor het eerst een lokale veiling getest. Door deze veiling kan netbeheerder Enexis onderhandelen met aanbieders van diensten die het verbruik van energie kunnen sturen (zoals de aanbieder van een app voor het voordelig laden van elektrische auto’s). Enexis Netbeheer gaat de aanbieder via deze veiling betalen voor het verplaatsen van het energieverbruik van hun klanten. Bijvoorbeeld als deze bedrijven ervoor zorgen dat hun klanten nachts de auto laden in plaats van gedurende de piekuren overdag. Jedlix is één van de aanbieders van de flexibiliteit op de veiling en ‘wint’ in dit project de veiling. De ‘over-the-air’-oplossing van Jedlix zorgt ervoor dat de elektrische auto’s slim geladen worden en zo flexibel ingezet kunnen worden. In deze Slim Laden-app geeft de berijder van de elektrische auto aan wanneer deze opgeladen dient te zijn en in welke mate. De app regelt dit dan slim op een voor Enexis Netbeheer gunstig moment waardoor een overbelasting van het netwerk kan worden voorkomen. Hierdoor hoeft het netwerk niet verzwaard te worden. De berijder ontvangt hiervoor een financiële vergoeding van Jedlix.

De buurtbatterij met variabele aansluitcapaciteit

Naast de parkeergarage is een 250 kW buurtbatterij geplaatst. Deze accu wordt gebruikt om energie op te slaan als er veel aanbod is van elektriciteit – bijvoorbeeld door de opbrengst van zonnepanelen uit de buurt en deze weer vrij te geven als de vraag naar elektriciteit juist groot is. De opgeslagen stroom in deze buurtbatterij kan ook gebruikt worden om elektrische auto’s op te laden. Sympower heeft voor het project de software ontwikkeld die het slim laden en ontladen van de batterij optimaliseert om maximaal gebruik te maken van duurzame energie. Uniek aan deze buurtbatterij is de variabele aansluitcapaciteit. Op momenten dat het elektriciteitsnet zwaar wordt belast is de aansluitcapaciteit van de centrale batterij tijdelijk lager waardoor het opladen en ontladen van stroom langzamer gaat. Hierdoor wordt overbelasting voorkomen. Buiten de piekmomenten is de capaciteit juist extra hoog, waardoor de batterij dus juist sneller werkt. De buurtbatterij wordt beheerd door Croonwolter&dros uit Eindhoven.

Quotes

Ton van Cuijk, innovatiemanager Interflex bij Enexis Netbeheer: “Met de toenemende groei van elektrisch vervoer wordt de belasting van het elektriciteitsnetwerk steeds groter. Door alle partijen hier samen te laten werken ontstaat een unieke situatie waar we veel profijt van gaan hebben. Interflex zet echt een stap in de richting van het energiesysteem van de toekomst!”

Jan van der Meer, wethouder duurzaamheid en openbare orde Eindhoven: “Eindhoven heeft veel duurzame ambities en wil gaan excelleren op elektrische mobiliteit. Het stimuleren van elektrisch vervoer is belangrijk, want het zorgt voor schonere lucht en minder CO2. Een randvoorwaarde is dat we in Eindhoven een dekkend netwerk krijgen van laadpalen en snellaadstations. De palen moeten een vanzelfsprekendheid worden. Strijp-S wordt hiermee helemaal top of the bill.”

Meer informatie

Interflex is een innovatieproject van de EU waarin Enexis Netbeheer en projectpartners TNO en ElaadNL participeren. De systemen en de lokale veiling worden gebouwd in samenwerking met Croonwolter&dros en de aggregators Jedlix en Sympower

Voor meer informatie over het project en de partners: www.interflexstrijp.nl

---

Update 10 december 2019

Nederland wil verduurzamen. Liefst snel én tegen zo laag mogelijke kosten, maar ondertussen bereikt het Nederlandse energienet zijn taks op steeds meer locaties. Het net verzwaren is alleen kostbaar en arbeidsintensief. Daarom zoeken netbeheerders naarstig naar efficiëntere oplossingen die lokaal uitkomst kunnen bieden. Tijdens de Interflex-pilot is het in dat kader gelukt een ingenieus systeem werkend te krijgen dat zorgt voor meer flexibiliteit aan de vraagkant bij een piekbelasting van het energienet.

Interflex is een oplossing met potentie. Het enthousiasme was dan ook groot tijdens de afsluiting van de pilot op dinsdag 10 december op het Eindhovense Strijp S - bekijk hier een videoverslag van de dag. De Interflex-pilot maakte deel uit van een innovatieproject van de Europese Unie waarin Enexis Netbeheer, kennisinstituut TNO en innovatiecemtrum ElaadNL participeerden. Daarnaast werken Jedlix, Sympower en Croonwolter&Dros aan de pilot mee.

Open marktstructuur

De partijen ontwikkelden samen een open marktstructuur die het voor netbeheerder Enexis mogelijk maakt om het energienet op piekmomenten lokaal te ontlasten door zogenaamde aggregators de energievraag te laten verleggen. De aggregators konden hiervoor tijdelijk energie van een buurtbatterij of zonnepanelen inzetten, of elektrische auto’s slim laden. Dat wil zeggen dat de auto’s vóór een bepaalde eindtijd zoveel mogelijk geladen werden op momenten dat er voldoende ruimte was op het energienet. Per situatie bepaalde de netbeheerder welke van deze drie opties het gunstigst was. Voor de zorg voor flexibiliteit kreeg de aggregator van de netbeheerder een vergoeding, waarvan ook de autobezitters meeprofiteerden.

Project Interflex: lokale veiling om overbelasting te voorkomen