Terug naar overzicht

Netbeheerders: klimaatakkoord ambitieus en uitdagend

10 jul. 2018

De Nederlandse netbeheerders zijn positief over de vandaag gepresenteerde hoofdlijnen van het Klimaatakkoord. Met name het commitment en de ambitie van alle partijen en de nieuwe samenwerkingsverbanden die ontstaan, stemmen enthousiast. Tegelijkertijd ligt er een forse uitdaging. De concrete omvang van de opgave die Nederland staat te wachten is voor het eerst helder geworden. Na de zomer willen de netbeheerders dan ook verder in gesprek over onder meer forse verzwaring van het elektriciteitsnet en afspraken om de werkzaamheden aan het net, maar ook het toekomstig gebruik voorspelbaar en beheersbaar te houden. Ook het tekort aan technisch personeel, terwijl veel werk verzet moet worden, vraagt om slimme oplossingen.

In het klimaatakkoord wordt gekozen voor een structurele, wijkgerichte aanpak. Onder de regie van gemeenten werkt een groot aantal partijen, waaronder de netbeheerders, straks wijk voor wijk aan de transitie naar een duurzame energievoorziening. Netbeheerders verwachten veel van deze aanpak, onder meer omdat dit de beheersbaarheid en voorspelbaarheid van de werkzaamheden verhoogt.

Aandachtspunten

In het najaar worden de hoofdlijnen van het klimaatakkoord verder uitgewerkt. Aandachtspunten voor de netbeheerders zijn onder meer:

  • Verzwaring van het elektriciteitsnet in verband met grote toename in zowel gebruik als teruglevering;
  • Voorspelbaarheid van alle werkzaamheden en de financiering daarvan, met aandacht voor o.a. regionale planvorming en mogelijkheden voor voorfinanciering;
  • Voorkoming van overbelasting, bijvoorbeeld door smart charging en het stellen van eisen aan de (cyber)veiligheid van apparaten;
  • Verslimmen van de aanpak, bijvoorbeeld door oog te houden voor alternatieven (waterstof), locatiekeuze, slimme samenwerkingen en versnelde vergunningprocedures.