Terug naar overzicht

Kabinet presenteert Routekaart groen gas

3 apr. 2020

Het kabinet heeft op 30 maart de Routekaart voor groen gas gepresenteerd. Hierin geeft het kabinet haar visie op groen gas als CO2-vrije vervanger van aardgas in de gebouwde omgeving, de industrie en de transportsector. De Routekaart noemt een aantal maatregelen en focuspunten om de productie van groen gas in Nederland op te schalen naar 70PJ in 2030: 1) SDE++ en mogelijk alternatieve instrumenten; 2) randvoorwaarden en innovatie; 3) duiding bijdrage aan eindgebruikerssectoren.

Yvonne Boerakker, Manager Transitie Gebouwde Omgeving bij Enpuls (onderdeel van Enexis Groep), is enthousiast: "Wij zijn blij met de Routekaart waarin voor het eerst diepgaand wordt ingegaan op het belang van groen gas, ook in de gebouwde omgeving.”

“Groen gas heeft dezelfde kenmerken als aardgas, maar is gemaakt uit biomassa-reststromen. Ideaal dus, want daardoor is het duurzaam en kan het aardgas 1-op-1 vervangen. Er zijn dus geen ingrijpende aanpassingen nodig aan infrastructuur of huizen. Dat scheelt enorm qua kosten."

"Wij zien groen gas in combinatie met een hybride warmtepomp als volwaardige eindoplossing naast warmtenetten en all electric. Maar alleen voor die woningen waar alternatieven technisch niet haalbaar zijn of extreem duur uitpakken. Omdat er simpelweg niet genoeg groen gas is voor alle woningen. Isolatie blijft daarbij cruciaal – hoe verder we de gasvraag terugdringen, hoe meer woningen we met groen gas kunnen verwarmen."

“In tien jaar moet de productie van groen gas ongeveer verzeventienvoudigen, naar zo’n 70 petajoule. Een enorme opgave. Dat vraagt om aanvullend beleid. Met de huidige subsidie-instrumenten komen we er niet. De SDE+-regeling onderkent de systeemwaarde van groen gas onvoldoende. Goed dus dat de minister andere instrumenten, zoals een bijmengverplichting, laat onderzoeken."

BELEIDSBRIEVEN

De Routekaart Groen Gas maakt deel uit van een pakket van drie Beleidsbrieven over de vergroening van de gasvormige energiedragers in ons energiesysteem. Het betreft: ‘De rol van gas in het energiesysteem van nu en in toekomst’, ‘Routekaart groen gas’ en de ‘Kabinetsvisie waterstof’. Gas zal in 2050, zo voorspelt het kabinet, 30% tot 50% deel uitmaken van de finale energievraag. Gasvormige energiedragers zijn essentieel voor o.a. de gebouwde omgeving, de energie-intensieve industrie en de transportsector. De moleculen in gasvormige energiedragers zijn ook te benutten ten behoeve van opslag en als grondstof voor de chemische industrie. Het kabinet is voornemens de komende decennia de rol van aardgas terug te dringen ten gunste van de CO2-vrije gasvormige energiedragers groen gas en waterstof.

GROEN GAS

Groen gas is opgewaardeerd biogas en heeft dezelfde kwaliteit als aardgas. Biogas komt vrij door vergisting of vergassing van biogene reststromen (biomassa), zoals gft-afval, mest of rioolslib. Op dit moment ontwikkelt het kabinet een duurzaamheidskader voor de inzet van biomassa die in het tweede kwartaal van 2020 wordt verwacht. Deze zal ook gelden voor biomassa ten behoeve van de productie van groen gas.