Terug naar overzicht

Jaarplan 2022: Uitgaven Enexis Netbeheer in 2022 met ruim 1 miljard euro hoger dan ooit

27 jan. 2022

Enexis Netbeheer geeft in 2022 voor het eerst in haar geschiedenis meer dan 1 miljard euro uit aan onderhoud en uitbreiding van het elektriciteits- en gasnetwerk. De uitgaven van 1.044 miljoen euro zijn een forse stijging van 9% ten opzichte van 2021, en een toename van 43% ten opzichte van 2017. Dat blijkt uit het Jaarplan 2022 dat vandaag gepubliceerd is. Het toenemende werkpakket is een direct gevolg van de energietransitie en de werkzaamheden die daarvoor nodig zijn. Mede dankzij deze uitgaven zullen we de totale capaciteit van ons elektriciteitsnet dit jaar uitbreiden van zo’n 11,5 gigawatt naar circa 12,5 gigawatt. En het wordt vervolgens jaarlijks met minimaal 1 gigawatt verder uitgebreid.

Met de uitgaven in 2022 worden onze netten verder gereed gemaakt voor de energietransitie. Denk hierbij aan het aansluiten van meer zonne- en windenergie en het voldoen aan de groeiende vraag vanwege warmtepompen, elektrisch rijden en industrie die steeds meer elektrificeert. Overige werkzaamheden zijn regulier onderhoud aan het elektriciteits- en gasnetwerk en het plaatsen en onderhouden van slimme meters.

Extra capaciteit realiseren

Enexis Netbeheer heeft als doelstelling om in 2022 minstens 1.000 megawatt (= 1 gigawatt) aan netuitbreidingen te realiseren – met de intentie om aanmerkelijk hoger uit te komen. Ter indicatie: op 1.000 megawatt kun je zo’n 3 miljoen zonnepanelen op vol vermogen aansluiten. Om deze extra capaciteit volledig te kunnen benutten, dient ook het hoogspanningsnet op landelijk niveau uitgebreid te worden. Dit kost vaak meer tijd dan de regionale aanpassingen. Hierover wordt voortdurend intensief overlegd tussen Enexis Netbeheer en TenneT.

Congestiemanagement

Daarnaast komen er in 2022 meer (wettelijke) mogelijkheden om het bestaande net efficiënter te gebruiken. Bijvoorbeeld met congestiemanagement, of met alternatieve aansluitcontracten met grootzakelijke klanten. Hoeveel extra aansluitcapaciteit hierdoor vrijkomt, is nog niet bekend en mede-afhankelijk van hoe de definitieve wetgeving over congestiemanagement eruit gaat zien. Enexis Netbeheer verwacht dit jaar de eerste klanten een offerte te kunnen aanbieden dankzij de transportcapaciteit die vrijkomt met congestiemanagement.

Provinciale verschillen

De hoogte van de uitgaven verschilt per provincie. Dat is mede-afhankelijk van de fase waarin we in de betreffende gebieden zitten. In sommige provincies worden dit jaar netuitbreidingen voorbereid of juist afgerond, terwijl in andere gebieden dit jaar juist veel relatief dure middenspanningsstations geplaatst worden.  Daarnaast speelt uiteraard ook het aantal inwoners van de provincie een belangrijke rol. Dat is terug te zien bij de investeringen in Noord-Brabant – de grootste provincie met de meeste inwoners in ons verzorgingsgebied.

Nieuwe strategie

De energietransitie leidt voor Enexis Netbeheer tot een historisch groot werkpakket. Het lukt op dit moment niet om onze klanten altijd op tijd aan te sluiten en de verwachting is dat dit de komende jaren een uitdaging blijft. Rutger van der Leeuw, Chief Operating Officer (COO) bij Enexis Groep: "We zetten vol in op het weer overal en tijdig aansluiten van onze klanten. Daarnaast gaan we ons nog meer focussen op het mede-ontwerpen, realiseren en beheren van het duurzame energiesysteem van de toekomst. Dat worden de twee belangrijkste pijlers van ons bedrijf. Dat moeten we helaas doen in een arbeidsmarkt waarin technisch personeel lastig te vinden is. Daarom moeten we slimme keuzes maken en onze tijd, capaciteit en middelen efficiënt inzetten. Hierdoor zijn we in staat om dit jaar wederom een groter werkpakket te realiseren dan de voorgaande jaren, zoals terug te zien is in het Jaarplan 2022.”