Terug naar overzicht

Jaarplan 2021: investeringen en werkzaamheden Enexis Netbeheer

19 jan. 2021

De omgeving waarin we als netbeheerder werken, verandert continu. In 2021 investeren we een recordbedrag van € 941 miljoen in het veilig, betrouwbaar en toekomstbestendig houden van het energienet. Het jaarplan van Enexis Netbeheer biedt per provincie een overzicht van de investeringen en projecten waar we in 2021 aan werken.

Uitdagingen 

Ondanks corona, zet de energietransitie onverminderd door. De komende jaren zien we hierdoor veel werk op ons afkomen. Het aantal klanten dat energie wil terugleveren aan het net, stijgt exponentieel en er zijn ingrijpende aanpassingen nodig om alle duurzame initiatieven, waaronder zonne-en windparken, op ons energienet aan te sluiten. Dit kan niet overal tegelijkertijd. Bovendien is ook dit jaar het tekort aan technisch personeel een uitdaging. Slim gebruik maken van de bestaande netcapaciteit en met een integrale blik keuzes maken voor investeringen op de lange termijn zijn van belang voor een haalbare en betaalbare energietransitie. 

Werkpakket 2021: € 941 miljoen

In 2021 werken we onverminderd hard aan het veilig houden van de energienetten en het uitvoeren van werkzaamheden op verzoek van klanten. Ook blijven we investeren in de veiligheid van onze huidige gasnetwerken. Enerzijds om aan de warmtevraag van de komende jaren te voldoen; anderzijds om ze geschikt te maken voor het transport van waterstofgas en groen gas. Tevens blijven wij ons dit kalenderjaar focussen op werkzaamheden als digitaliseringsinitiatieven en verbeterprojecten.

Op deze manier verwachten we ook het werkpakket van 2021 volgens plan te kunnen realiseren. Ons werkpakket stijgt in 2021 naar € 941 miljoen. Dit bedrag is een stijging van meer dan 60% ten opzichte van ons werkpakket in 2015 en is essentieel om ervoor te zorgen dat de gemaakte afspraken uit het Klimaat akkoord voor 2030 ook waargemaakt kunnen worden.

Werkpakket per provincie

Het jaarplan, met een overzicht van het werkpakket en investeringen per provincie, is via deze link te downloaden.