Terug naar overzicht

Intentieovereenkomst voor realisatie Energielandgoed Wells Meer

10 sep. 2019

Op 9 september hebben de Gemeente Bergen, Enexis Netbeheer en TenneT TSO B.V. een intentieovereenkomst getekend waarin de partijen vastleggen de benodigde energie-infrastructuur voor het Energielandgoed Wells Meer tijdig aan te leggen en in werking te stellen. Dit betekent dat de partijen zich inspannen om, zodra het eerste initiatief in Energielandgoed Wells Meer elektriciteit gaat opwekken, dit zo snel mogelijk op het elektriciteitsnet kan worden aangesloten. Met het tekenen van deze overeenkomst laten Enexis Netbeheer en TenneT zien dat zij deze transitie naar een duurzame energievoorziening willen faciliteren.

Uitzonderlijke gebeurtenis

Deze gebeurtenis is uitzonderlijk: nog niet eerder hebben Enexis Netbeheer en TenneT in zo’n vroeg stadium een intentieovereenkomst ondertekend met een gemeente voor het aanleggen van energie-infrastructuur voor een duurzaamheidsproject. Wethouder Splinter van Gemeente Bergen ziet het tekenen van deze overeenkomst dan ook als een mijlpaal in de ontwikkeling van Energielandgoed Wells Meer: “Ik ben verheugd over deze belangrijke stap richting het bereiken van onze energieambitie. Hiermee brengen we als eerste gemeente in Nederland onze inwoners dichter bij energieonafhankelijkheid.” Robert Kuijk, manager grid development and strategy Van TenneT: “Gemeente Bergen laat met het Energielandgoed Wells Meer zien hoe de gemeente zelf verantwoordelijkheid neemt in de energietransitie. TenneT heeft en voelt samen met Enexis Netbeheer de verantwoordelijkheid om dit plan goed te faciliteren. We kijken uit naar een vruchtbare samenwerking.”

Stroomversnelling

Zowel Gemeente Bergen, Enexis Netbeheer als TenneT vinden het belangrijk om tijdig de benodigde stappen te zetten voor het realiseren van een duurzame energie-infrastructuur. De plannen voor Energielandgoed Wells Meer kunnen in een stroomversnelling komen door de intentieovereenkomst. Han Slootweg, directeur Asset Management van Enexis Netbeheer: “Door nu al aan de slag te gaan met voorbereidende werkzaamheden, kunnen de plannen straks sneller worden gerealiseerd. En daar is iedereen uiteindelijk bij gebaat.”

Energielandgoed Wells Meer

Met de ontwikkeling van het grootschalige Energielandgoed doet zich een unieke kans voor om in één keer 50% van de gemeentelijke ambitie, om in 2030 energieonafhankelijk te zijn, te verwezenlijken. Het Energielandgoed beslaat een grootschalig en robuust gebied van 444 hectare waar duurzame energie wordt opgewekt met bijvoorbeeld zonnepanelen, biomassateelt en windturbines. Gezien de omvang van het Energielandgoed is een aansluiting op het hoogspanningsnet noodzakelijk.

Energieonafhankelijk in 2030

Om de gemeentelijke ambitie te bereiken, is het overkoepelende programma VerduurSAMEN2030 opgezet. VerduurSAMEN2030 is er voor alle inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in Bergen met als doel om Bergen nog mooier en duurzamer te maken. Om in 2030 als eerste gemeente in provincie Limburg energieonafhankelijk te zijn, is het niet alleen nodig om energie op te wekken maar moeten we ook energie besparen. Onze doelstelling wordt naast de 50% die door het Energielandgoed wordt gerealiseerd voor 20% bereikt door energie te gaan besparen en voor 30% behaald door kleinschalige energieopwekking, zoals zonnepanelen op bedrijfsdaken en energie coöperaties.