Terug naar overzicht

Informatiepakket helpt gemeenten bij plannen aardgasvrije wijken

15 okt. 2019

De Nederlandse netbeheerders hebben een informatiepakket uitgebracht dat gemeenten helpt plannen te maken voor aardgasvrije wijken. Eind 2021 moeten alle gemeenten een Transitievisie Warmte hebben vastgesteld. Hierin worden voor de wijken in de gemeente alternatieven voor aardgasvrij verwarmen en koken beschreven.

Het opstellen van de Transitievisie Warmte vormt een complexe en ingewikkelde opgave waar veel stakeholders bij betrokken zijn, waaronder de netbeheerder. De netbeheerder is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de elektriciteits- en gasnetten. De kans is groot dat daarin aanpassingen nodig zijn, wanneer gemeenten keuzes maken voor aardgasalternatieven. Het is belangrijk dat daarbij onder meer gekeken wordt naar doorlooptijd en naar de ruimtelijke impact van die aanpassing. Samenwerking is daarom onontbeerlijk. Ook omdat de netbeheerder beschikt over data en kennis van energie, die kan helpen bij de te maken keuzes.

In het informatiepakket dat nu is verschenen, wordt de rol van de netbeheerder toegelicht. Ook staat beschreven hoe de netbeheerder de gemeente kan ondersteunen bij het maken van een visie. Het document is in eerste instantie bedoeld voor iedereen die zich bij de gemeente bezighoudt met het opstellen van de Transitievisie Warmte. Ook voor wie meer wil weten over de rol van de netbeheerder in de warmtetransitie, bevat het pakket waardevolle informatie. Het informatiepakket is geen statisch document, maar wordt voortdurend doorontwikkeld. Het informatiepakket ‚Äčis hier te vinden.