Terug naar overzicht

Informatie voor leveranciers betreffende corona

6 mei 2020

For English click here

In deze onvoorspelbare tijd waarin het Coronavirus grote invloed heeft op ons dagelijks leven heeft Enexis Groep de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen. Zo nemen ook wij onze verantwoordelijkheid om de verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk te beperken.

Veiligheidsmaatregelen

De genomen maatregelen gelden in ieder geval tot en met 19 mei. Hierin volgen wij het beleid van de RIVM en bekijken we dagelijks wat er nodig is. Al onze afwegingen baseren we op een drietal uitgangspunten: Veiligheid staat op 1, Continuïteit van de energievoorziening en Zorg voor elkaar.

Wij werken door

Dagelijks zetten wij ons vol energie in, ons werk gaat door en we blijven iedereen voorzien van energie. Voor al onze werkzaamheden gelden wel een aantal voorzorgsmaatregelen; voor zowel de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers als voor die van u. Daarnaast is een klein gedeelte van ons werk, dat zich ‘achter de voordeur’ afspeelt en waarbij fysiek klantcontact plaatsvindt, stilgelegd.

Naast bovengenoemde zaken kunnen er zich lokaal situaties voordoen waardoor werkzaamheden vertragen, stopgezet worden of anderszins bemoeilijkt worden. Hierbij valt te denken aan lokale verordeningen van gemeentes (bijv. breekverboden), veranderingen bij (zakelijke) klanten en situaties waarbij de gezondheid en veiligheid van onze collega’s, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, niet kan worden gewaarborgd.

Samen op zoek naar de juiste oplossing

Leveranciers zien wij als strategische partners. Dat betekent dat wij de problemen als gevolg van het Coronavirus beschouwen als gezamenlijke uitdagingen, hierin zoeken we graag samen naar een oplossing.

Wij willen u daarom vragen eventuele te voorziene problemen zo vroeg mogelijk kenbaar te maken via uw reguliere contactpersoon zodat we gezamenlijk kunnen zoeken naar passende oplossingen.

Veel gestelde vragen

Kan ik nog bestellingen van materialen verwachten?
De bestellingen van materialen gaan tot nader order gewoon door met uitzondering van materialen voor werkzaamheden die zijn gestaakt.

Waar kan ik (toekomstige) leveringsproblemen melden zoals bijvoorbeeld het later leveren van  materialen als gevolg van het Coronavirus?
U kunt eventuele problemen met leveringen kenbaar maken via uw reguliere contactpersoon. Enexis zal contact met u opnemen voor nadere afstemming.

Kan ik materialen op de Logistieke Operationele Centra (in Veldhoven en Hoogeveen) van Enexis gewoon lossen?
De Logistieke Operationele Centra in Veldhoven en Hoogeveen zijn gewoon geopend. Wel gelden er aanvullende veiligheidsmaatregelen voor het lossen van materialen. Om de veiligheid van een ieder te garanderen, laten we externe chauffeurs/leveranciers voorlopig niet meer toe tot het LOC. Dit betekent concreet:
- Enexis inslag medewerkers zullen vanaf nu de lading die aan de laaddocks wordt aangeboden zelf lossen
- Omdat de indeling van LOC Noord en Zuid van elkaar verschillen, wordt op elke locatie een andere procedure gevolgd. Praktisch, dus goed uitvoerbaar en zichtbaar aangeplakt, voor de chauffeurs. In lijn met de regels van Enexis is deze in het Nederlands, Engels en Duits opgesteld.
- Chauffeurs mogen overigens wel nog gewoon gebruik maken van het toilet en de koffiemachine
- Voor de ladingen die doorgaans op het buitenterrein gelost worden, zal er overigens niets veranderen

Hier bovenop gelden natuurlijk ook nog, conform het beleid van de RIVM, de algemene voorzorgsmaatregelen op onze locaties. Wij begrijpen dat deze nieuwe werkwijze soms wat lastig of onwennig kan zijn, maar hopen op ieders begrip hiervoor.

Kan ik materialen op de Logistieke Serivce Punten van Enexis gewoon lossen?
De logistieke servicepunten van Enexis zijn gewoon geopend. Wel gelden er voorzorgsmaatregelen op de Enexis locaties. Op de locaties gelden de reguliere verplichtingen t.a.v. het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarnaast zijn een aantal voorzorgsmaatregelen van kracht:
- Schud geen handen
- Was uw handen regelmatig
- Houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar
- Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
- Gebruik papieren zakdoekjes
- Bij gezondheidsklachten (zoals verkoudheid, keelpijn, hoesten en/ of koorts) verzoeken we u onze locaties niet te bezoeken tot de klachten helemaal zijn verdwenen.

Waar kan ik met vragen terecht t.a.v. het leveren van materialen aan Enexis in relatie tot het Corona virus?
Neem bij vragen contact op met uw reguliere contactpersoon binnen Enexis.