Terug naar overzicht

In 2023 ruim 30% meer groen gas bij Enexis

13 mrt. 2024

Groen Gas maakt een opmars in Nederland en ook in het Enexis verzorgingsgebied is de groei van het duurzame alternatief voor aardgas groot. Landelijke wordt er nu 280 miljoen kubieke meter (0,28 Billon Cubic Meters BCM) ingevoed. Ten opzichte van 2022 is dat 22% meer groen gas in het Nederlandse gasnetwerk.

Enexis neemt in 2023 bijna 100 miljoen m³ voor haar rekening. Dat is ruim 31% meer het jaar ervoor, toen er nog 76 miljoen m³ ingevoed werd. Deze toename wordt vooral veroorzaakt door meer invoeding van bestaande groen gasproducenten en ook door een kleine toename in het aantal nieuwe producenten met een aansluiting op het net.

Groen gas wordt lokaal gemaakt door ondernemers. Ze vergisten of vergassen afval- en reststromen uit bijvoorbeeld de landbouw, voedingsindustrie en waterzuivering. Boeren kunnen mest omzetten in groen gas, daardoor vermindert de uitstoot van methaan, CO2 en stikstof.

Klimaatakkoord

Maar voor groen gas is er nog een lange weg te gaan. Volgens het klimaatakkoord moet er in 2030 twee miljard kuub zijn, zeven keer zo veel als de huidige groen gas productie. Om dit doel te bereiken, zijn verschillende stimuleringsmaatregelen nodig, zoals de introductie van een wettelijke bijmeng verplichting van groen gas in de gebouwde omgeving. Daarnaast zijn er ook aanpassingen nodig in het gasnetwerk om deze groei mogelijk te maken.

Proactief investeren in het gasnet

Het regionale gasnet blijft ook na 2050 nodig voor de distributie van groen gas en is hiermee een belangrijk onderdeel van de energietransitie. Wij willen de invoeding van dit gas in onze netwerken optimaal laten verlopen. Als netbeheerder zullen we aanzienlijke aanpassingen moeten doorvoeren om onze ambitie waar te maken. Daarom investeren we de komende jaren flink om het opschalen van de invoeding mogelijk te maken en pakken we knelpunten proactief aan. We werken daarmee toe naar 780 miljoen kub groen gas invoeding in het Enexis gasnet in 2030.

Knelpunten

Met de stijging van het aantal producenten en de dalende gasvraag, is er behoefte aan meer detailinzicht in de mogelijkheden van groengas invoeding en potentiële knelpunten in ons gasnet. Wanneer er knelpunten ontstaan zijn er verschillende oplossingsrichtingen zoals onder andere netkoppelingen en een groengas booster. Deze aanpassingen moeten het dan mogelijk maken om producenten ten minste 8000 uur per jaar te laten invoeden.