Terug naar overzicht

Historische groei werkpakket Enexis Netbeheer: recorduitgaven van 1.340 miljoen euro in 2023

26 jan. 2023

Het werkpakket van Enexis Netbeheer kent in 2023 een groei van ruim 20 procent ten opzichte van vorig jaar – hetgeen al een recordjaar was. De uitgaven aan het onderhoud en de uitbreiding van de elektriciteits- en gasnetten bedragen dit jaar 1.340 miljoen euro (tegenover 1.027 miljoen euro vorig jaar). Dat blijkt uit het Jaarplan 2023 dat vandaag gepubliceerd is. Het toenemende werkpakket is een direct gevolg van de energietransitie en de gestegen gasprijs door de oorlog in Oekraïne. Hierdoor zien we dat veel bedrijven (versneld) elektrificeren. Enexis zal dit jaar de totale netcapaciteit met 2 gigawatt uitbreiden (van circa 13 GW naar 15 GW) – een toename die gelijk staat aan de capaciteit van 600.000 woningen met zonnepanelen.

De hoeveelheid werk die Enexis verzet, vertoont sinds 2018 een snelle groei. Vorig jaar bedroeg het werkpakket voor het eerst meer dan een miljard euro. En dit jaar is het dus opnieuw sterk gestegen – naar 1.340 miljoen euro. Gecorrigeerd voor inflatie betekent dat een toename van meer dan 20 procent sinds vorig jaar, en een toename van meer dan 80% in vijf jaar.  

Transportcapaciteit

De doelstellingen zijn dit jaar ambitieuzer dan ooit. Twee jaar geleden formuleerde Enexis het  doel om de capaciteit van de elektriciteitsnetten jaarlijks met 1 GW uit te breiden. Dit jaar streven wij naar een verdubbeling van dat getal. Daarnaast willen we door het efficiënter gebruik van het bestaande netwerk nog eens 1 GW aan extra aansluitcapaciteit vrijmaken.

“De doelen die we voor dit jaar hebben gesteld, waren vijf jaar geleden ondenkbaar”, zegt Han Slootweg, directeur Asset Management bij Enexis. “Daar zijn we trots op – zeker in deze krappe arbeidsmarkt. Tegelijkertijd is de realiteit dat het niet voldoende zal zijn om het tekort aan netcapaciteit op korte termijn weg te werken. Met name grote klanten zullen daarom met langere doorlooptijden te maken krijgen dan wij zouden willen. In ons bedrijfsplan zetten wij concrete stappen om hier wat aan te doen, maar dat kost tijd.”

Proactiever investeren

We investeren nog proactiever in het uitbreiden van onze netcapaciteit. Tot nu toe werden er in de laagspanningsnetten vaak pas maatregelen genomen als daarvoor een concrete aanleiding was. Bijvoorbeeld spanningsklachten van klanten met zonnepanelen. Gezien de snelle ontwikkelingen is deze aanpak niet langer adequaat. Daarom monitort Enexis met ingang van dit jaar de laagspanningsnetten actiever en investeren we niet alleen om klachten te verhelpen, maar ook om ze te voorkomen.

Deze aanpak maakt het daarnaast ook mogelijk om op een andere manier samen te werken met aannemerijpartners, waarbij Enexis meer zekerheden biedt met betrekking tot de omvang en de inhoud van het werkpakket. Hierdoor kunnen aannemers tijdig opschalen en meer werk verzetten.

Daarnaast breiden we hoogspanningsstations waar we aan de slag gaan, voortaan meteen maximaal uit. Waar we voorheen één of twee transformatoren en schakelinstallaties bijplaatsten, kijken we nu hoeveel ruimte er nog beschikbaar is, en plaatsen we meteen zoveel mogelijk transformatoren en schakelinstallaties bij.

Inzet congestiemanagement

Tot slot gaan we aan de slag met de extra (wettelijke) mogelijkheden om het elektriciteitsnet efficiënter te gebruiken. Dankzij de nieuwe Netcode voor congestiemanagement verwachten we dit jaar de eerste contracten af te sluiten met klanten die hun opwek of verbruik afstemmen op de piekmomenten in het net. Daarnaast willen we ook andere flexproducten aanbieden, zoals  tijdsgebonden contracten.

Hiervoor is de medewerking van onze klanten van cruciaal belang. Als zij geen flexibiliteit beschikbaar stellen, is Enexis niet in staat om extra aansluit- en transportmogelijkheden te creëren. Ook voor onze klanten zijn dit echter nieuwe producten. We zien het daarom als een belangrijke speerpunt voor dit jaar om onze klanten nog beter te informeren over nut en noodzaak van deze nieuwe contractvormen. Op die manier verwachten we dat de animo om flexibiliteit te leveren, zal stijgen.

Lees hier ons Jaarplan 2023.