Terug naar overzicht

Han Slootweg benoemd als COO van Enexis Groep per 1 april

28 feb. 2024

De Raad van Commissarissen (RvC) heeft Han Slootweg (47) met ingang van 1 april benoemd tot  Chief Operating Officer (COO) van Enexis Groep. Slootweg neemt deze rol dan over van Liesbeth Kaashoek, COO ad interim tot 1 april 2024. In de rol van COO wordt Slootweg verantwoordelijk voor alle technische operaties en klantprocessen bij Enexis.

Han Slootweg begon zijn loopbaan als Senior Netstrateeg bij Essent, na zijn promotie aan de TU Delft. Sinds de vorming van Enexis in 2008 is hij werkzaam voor deze organisatie, waar hij de functies van Manager Innovatie en Manager Expertise Bedrijfsvoering en Stations heeft vervuld. De laatste 7 jaar was Slootweg als Directeur Assetmanagement verantwoordelijk voor de uitbreidings- en instandhoudingsstrategie van de gas- en elektriciteitsnetten van Enexis. In deze functie heeft hij ook een zeer actieve rol gespeeld in de sector en binnen de branchevereniging Netbeheer Nederland. Daarnaast is Slootweg deeltijdhoogleraar Smart Grids bij de Faculteit Electrical Engineering van de TU Eindhoven.

Jos Nijhuis (voorzitter RvC): “Wij zijn bijzonder verheugd dat Han zich in zijn nieuwe rol als COO voor Enexis blijft inzetten voor de realisatie van het veranderende energiesysteem. Met zijn indrukwekkende staat van dienst was Han de afgelopen jaren een uithangbord voor Enexis én de sector. Han heeft in zijn eerdere functies en vanuit zijn rol bij de TU Eindhoven laten zien dat hij over enorm veel kennis, kunde en visie beschikt om de uitdagende rol van COO te vervullen. De RvC ziet in Han een resultaatgerichte bestuurder met veel ervaring in de organisatie, die bovendien in staat is om goede relaties te onderhouden met een diverse en complexe groep stakeholders. Wij kijken er als RvC naar uit om met Han samen te werken. Via deze weg wil ik Liesbeth Kaashoek alvast bedanken voor de uitstekende wijze waarop zij de COO-rol ad interim sinds eind oktober 2023 vervult.”

Han Slootweg: “De uitdagingen waar Enexis voor staat zijn enorm. De vraag naar transportcapaciteit op het elektriciteitsnet groeit snel. We zetten alles op alles om de productie op te schalen en onze netten sneller uit te breiden, zodat we onze (toekomstige) klanten weer perspectief kunnen bieden op een nieuwe aansluiting of uitbreiding van hun capaciteit. Wij vinden het belangrijk dat klanten weten waar ze aan toe zijn en werken er hard aan om hier meer inzicht in te geven. Natuurlijk blijven wij ook zorgen voor een veilig en betrouwbaar gasnet om in de toekomst onze klanten te kunnen voorzien van duurzaam gas. Veiligheid is en blijft onze topprioriteit. Het is mij een eer om hieraan te mogen bijdragen als COO van Enexis. Ik kijk er enorm naar uit om samen met collega’s en (bouw)partners de schouders eronder te zetten!”

De Centrale Ondernemingsraad en de Aandeelhouderscommissie hebben beide een positief advies gegeven over de benoeming van Han Slootweg als COO. Met de aanstelling van Han Slootweg bestaat de vierhoofdige Raad van Bestuur per 1 april uit: Rutger van der Leeuw (voorzitter), Mariëlle Vogt, Jeroen Sanders en Han Slootweg.