Terug naar overzicht

Persbericht halfjaarcijfers 2021

29 jul. 2021

Focus op uitvoering; zonder regie geen geslaagde energietransitie

Enexis Groep zet alles op alles om de energietransitie maximaal te faciliteren. Al wordt het steeds duidelijker dat de wereld sneller verandert dan ons elektriciteitsnet aankan. Het uitbreiden van de capaciteit in onze elektriciteitsnetten heeft daarom topprioriteit. Daarbij is het essentieel dat de overheid regie neemt in de energietransitie. Enexis Groep ziet in de eerste helft van 2021 een stijging van het gerealiseerde werkpakket tot € 440 miljoen; een toename van € 37 miljoen ten opzichte van de eerste helft van 2020.

Klanten hebben steeds meer behoefte aan elektriciteit en willen duurzaam opgewekte energie terugleveren. In het eerste halfjaar van 2021 sloten we opnieuw meer klanten aan dan in dezelfde periode vorig jaar en we investeerden € 240 miljoen in ons elektriciteitsnet. Er is in deze periode in ons verzorgingsgebied maar liefst 467 megawatt (MW) aan duurzaam opgewekte energie op land aangesloten, waarmee ruim 140.000 huishoudens van stroom kunnen worden voorzien. Het totale opgestelde duurzame vermogen nam toe tot bijna 7.000 MW.

Veiligheid en betrouwbaarheid

In de regio’s van Enexis Netbeheer was de gemiddelde uitvalduur van elektriciteit 9,9 minuten in de eerste helft van 2021. We hebben een van de meest betrouwbare en veilige energienetwerken ter wereld. Ook in de transitie naar een nieuw, duurzaam energiesysteem willen we een hoge mate van betrouwbaarheid waarborgen. Voor Enexis betekent dit dat we de winkel verbouwen terwijl we open zijn. Naast betrouwbaarheid zijn de veiligheid van onze medewerkers en de omgeving de belangrijkste randvoorwaarden in ons werk. Veilig werken staat voor ons altijd op één. Dit is essentieel nu we staan voor een van de grootste infrastructurele uitdagingen uit de historie, die in een ambitieus tempo gerealiseerd moet worden.

Mismatch tussen ambities en uitvoerbaarheid

Enexis Groep heeft zich gecommitteerd aan de Nederlandse klimaatdoelen en we hebben er vertrouwen in dat we minimaal de met elkaar afgesproken doelstelling van 35 terawattuur (TWh) duurzame opwek van elektriciteit voor 2030 gaan halen. Belangrijk is wel dat alle partijen nu samen de plannen concretiseren en uitvoeringsprogramma’s opstellen voor het aanpassen, ruimtelijk inpassen en realiseren van infrastructuur.

Met de besluitvorming over de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 hebben de 30 RES-regio’s ambities opgeleverd die optellen tot ruim boven het afgesproken klimaatdoel van 35 TWh. In 2030 moet dit klimaatdoel gerealiseerd zijn en de inpassing van duurzame opwek op land is nu al een flinke uitdaging voor het energienet. Evert den Boer, CEO Enexis Groep: “Bijna de helft van de totale RES-opgave valt binnen het verzorgingsgebied van Enexis. In combinatie met verduurzaming van de industrie en het aanleggen van een laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer, levert dit in de komende negen jaar voor ons een gigantische hoeveelheid werk op. We kampen in de hele sector met een tekort aan technisch personeel en lange doorlooptijden door vergunningen en inspraakprocedures. Hierdoor dreigt een mismatch te ontstaan tussen de regionale ambities en de snelheid waarmee we het benodigde werk kunnen uitvoeren. We hebben er vertrouwen in dat het kan, maar dan moeten er op nationaal-, provinciaal- en RES-niveau keuzes worden gemaakt in de aanpak óf in de tijd. Wat doen we eerst, wat doen we later en wat gaan we niet aanleggen. Met meer regie vanuit de overheid en heldere prioriteiten worden de voorwaarden gecreëerd om slimme keuzes te maken voor de inrichting van het energiesysteem van de toekomst.”

Transparant over kansen en uitdagingen

Onderweg naar het energiesysteem van de toekomst moet focus worden aangebracht in de realisatie en zijn gebalanceerde keuzes nodig. Enexis Groep stimuleert systeemefficiëntie om de capaciteit in het bestaande energienetwerk te benutten en onnodige (extra) investeringen te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door grootschalige opwekkers van duurzame energie te positioneren in de buurt van grootschalige afnemers van elektriciteit. Hierover zijn we in gesprek met onder andere de provincies en gemeenten. We zijn transparant over de lokale kansen en uitdagingen en leggen uit welke keuzes gemaakt moeten worden om de energietransitie haalbaar en betaalbaar uit te voeren. In april 2021 gaven we opnieuw en met succes een groene obligatielening uit van € 500 miljoen. Toch blijven we bezorgd dat de netbeheerders de toenemende investeringen moeten voorfinancieren. De wijze waarop kosten in de tarieven van de komende jaren worden verwerkt, is te traag. Want de uitgaven voor werkzaamheden aan onze netten blijven hoog; dit jaar bijna een miljard euro. De slimme keuzes die we nu maken om het netwerk beter te benutten, dragen straks bij aan maatschappelijke betaalbaarheid.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het volledige halfjaarbericht 2021.