Terug naar overzicht

Halfjaarcijfers 2020

24 jul. 2020

Werkzaamheden energietransitie gaan onverminderd door, bedrijfsimpact corona beperkt

Enexis Groep ziet in de eerste helft van 2020 een stijging van het gerealiseerde werkpakket tot € 403 miljoen; een toename van € 21 miljoen ten opzichte van de eerste helft van 2019. De energietransitie zet ondanks de coronacrisis onverminderd door. De verwachting is dat de coronacrisis geen materiële impact heeft op het financieel resultaat.

Veilige en betrouwbare energievoorziening, ook tijdens corona

Als gevolg van het coronavirus is in maart 2020 een aantal werkzaamheden uit voorzorg voor de gezondheid van klanten en medewerkers stilgelegd, waaronder het installeren van slimme meters. Wij zijn trots op het snelle aanpassingsvermogen van medewerkers en aannemers. Hierdoor konden kritieke werkprocessen wel doorgaan en bleef de veiligheid en de leveringszekerheid van gas en elektriciteit voortdurend gegarandeerd. In mei 2020 zijn alle werkzaamheden weer opgestart. Wel wordt enige vertraging verwacht bij een aantal projecten door de uitgestelde levering van transformatoren en andere materialen.

Accent op gebalanceerde afwegingen

Nieuwe duurzame initiatieven meldden zich bij Enexis Netbeheer voor een aansluiting en energieregio’s presenteerden hun concept-energiestrategieën. Peter Vermaat, CEO Enexis Groep: ”Op dit moment zien we dat de energieregio’s een voorkeur hebben voor zonne-energie en minder voor windenergie. Wij doen er alles aan om de plannen te realiseren, al stelt dit ons voor een aantal uitdagingen. Omdat het in Nederland veel vaker waait dan dat de zon schijnt, produceert een windpark drie keer zoveel stroom als een zonnepark van hetzelfde vermogen. Om tot dezelfde duurzame elektriciteitsproductie te komen moeten er dus veel meer zonneparken op het elektriciteitsnet worden aangesloten. Dat vraagt om drie keer zoveel netcapaciteit, ruimte voor kabels, elektriciteitsstations, werkzaamheden en bijbehorende maatschappelijke kosten. Omdat we in de toekomst niet alles met elektriciteit kunnen oplossen, blijft Enexis pleiten voor een energiemix met duurzame gassen, zoals groen gas en waterstof. Het gasnet kan hierin bij veel wijken ook in de toekomst een rol spelen. Hierdoor houden we de energietransitie betaalbaar.“

Enexis Netbeheer blijft investeren in de netten

De transitie naar de energievoorziening van de toekomst blijft vragen om grote investeringen in de netten. Er zijn meer netuitbreidingen en maatwerkaansluitingen nodig om te kunnen blijven voldoen aan de hogere klantvraag in combinatie met meer Duurzaam op Land projecten.
Om de benodigde investeringen te kunnen blijven financieren, is het zekerstellen van een solide kredietwaardigheid een belangrijk fundament. Om die reden heeft Enexis Holding aan haar aandeelhouders gevraagd om het vermogen van het netwerkbedrijf te versterken met een converteerbare hybride aandeelhouderslening van € 500 miljoen. Deze zal naar verwachting in het tweede halfjaar van 2020 worden uitgegeven. Daarnaast is in juni een eerste groene obligatielening uitgegeven van eveneens € 500 miljoen met een looptijd tot juni 2032. Beide instrumenten versterken de financieringsstructuur, het behoud van het sterke kredietrisicoprofiel (A+ credit rating van Standard & Poor’s en een Aa3 credit rating van Moody’s) en dragen daarmee bij aan de realisatie van de energietransitie.