Terug naar overzicht

Halfjaarbericht 2018

26 jul. 2018

Wijkgerichte aanpak biedt ruimte voor gebalanceerde warmteoplossing

Wijk voor wijk kijkt Enexis Groep met gemeenten naar oplossingen die CO2-reductie opleveren. Hierdoor is het mogelijk om per wijk te kiezen voor de meest efficiënte manier van duurzaam verwarmen; all-electric, warmtenetten of hybride warmtepompen (op duurzame gassen en groene elektriciteit). Uit de praktijk blijkt dat het potentieel van duurzame gassen als waterstof en groen gas soms nog onderbelicht blijft. Naast het excellent uitvoeren van haar kerntaak ziet Enexis Groep nog kansen om de energietransitie te versnellen. Dit blijkt uit het halfjaarbericht dat Enexis Holding N.V. vandaag publiceert.

Peter Vermaat, CEO Enexis Groep:

“Wij zijn positief over de uitkomsten van het Klimaatakkoord en de bijdrage die wij kunnen leveren in het behalen van de CO2-doelen. Als netbeheerder realiseren wij ons dat we flinke stappen moeten zetten om het excellent netbeheer voor vandaag en morgen mogelijk te maken met nieuwe, duurzame oplossingen. Daar ligt een enorme uitdaging: de overgang naar een duurzame energievoorziening en de groeiende economie, in combinatie met schaarste aan technisch personeel, heeft ervoor gezorgd dat er zoveel werk ligt, dat het soms niet lukt om aansluitingen op tijd te realiseren. Voor klanten is dit hinderlijk. Samen met andere netbeheerders werken we hieraan. Wij doen er ook zelf alles aan om vertraging voor klanten te voorkomen, onder meer door het opleiden van monteurs via onze vakscholen. Daarnaast bieden wij gemeenten, die de regierol hebben in het verduurzamen van wijken, een procesbegeleider aan die kan ondersteunen in de zoektocht naar een geschikt en betaalbaar alternatief voor aardgas. Vaak zien wij dat de mogelijkheden voor het verduurzamen met groen gas nog niet volledig worden meegenomen in deze zoektocht. Deze oplossing is betaalbaar, snel te realiseren en zeer kansrijk om CO2-doelen te behalen. Door onderzoek te blijven doen naar duurzame innovaties en te investeren in het opleiden van medewerkers zijn we voorbereid op de uitdagingen die de energietransitie met zich meebrengt. Voor burgers, bedrijven en gemeenten zijn we hierdoor een robuuste partner die helpt om kansen te benutten die de energietransitie versnellen.”

Groen gas als betaalbaar alternatief

In principe zijn er drie technologieën mogelijk om de warmtevraag in de gebouwde omgeving te verduurzamen: all-electric, warmtenetten en hybride warmtepompen (op duurzame gassen en groene elektriciteit). Een radicale omslag naar all-electric is niet in alle gevallen de beste keuze. Zo zijn voor bestaande wijken hybride warmtepompen (op duurzaam gas en duurzame elektriciteit) vaak voordeliger. Door hiervoor te kiezen, vindt er een forse CO2-besparing plaatst, wordt de energievoorziening duurzamer, toekomstbestendig en blijven de maatregelen betaalbaar. Groen gas is momenteel alleen nog regionaal beschikbaar. Met de groen gas booster maakt Enexis Netbeheer, samen met Gasunie Transport Services, het mogelijk om het regionaal geproduceerd groen gas onbeperkt te distribueren naar het landelijke gasnetwerk, waardoor er ruim baan is voor verdere groei.

Tijdig investeren in de energienetwerken is cruciaal voor de energietransitie. Verdere elektrificatie in Nederland zorgt namelijk voor meer belasting op de energienetten. Waar nodig verzwaart Enexis Netbeheer het net, maar dit is kostbaar. Daarom streeft de netbeheerder naar het slim gebruik van het huidige netwerk, waardoor we de energievoorziening betaalbaar houden.

Financieel robuust

In de eerste helft van 2018 is de omzet, als gevolg van de stijging van de netwerktarieven (gemiddeld met 2,4%), gestegen met € 29 miljoen. Als gevolg van de gestegen omzet en een lichte stijging van de bedrijfskosten, komt het resultaat na belastingen uit op € 127 miljoen. De financieringsbehoefte is, met name als gevolg van de stijgende investeringen in onze netten, afgedekt via de uitgifte van kortlopend schuldpapier onder ons Euro Commercial Paper programma.

De gerealiseerde financiële kengetallen voldoen ruimschoots aan de vereiste minimum waarden, hetgeen blijkt uit de ongewijzigde credit ratings (Standard & Poor’s A+/A-1 stable outlook - Moody’s Aa3/P-1 stable outlook).

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het volledige halfjaarbericht op:
www.enexisgroep.nl/halfjaarbericht.