Terug naar overzicht

GTS neemt ZEBRA gasleiding over van regionale netbeheerders

4 sep. 2019

De extra hogedruknetten in Zuidwest-Nederland, waaronder de ZEBRA gasleiding, worden vanaf 2021 onderdeel van het landelijk gastransportnetwerk van GTS. De netten zijn momenteel in eigendom van regionale netbeheerders Enexis Netbeheer en Enduris, en ZEBRA Gasnetwerk. De netbeheerders hebben samen bekeken of GTS deze netten kan overnemen. Uit dat onderzoek is gebleken dat een overgang van deze extra hogedruknetten haalbaar is.

Extra hogedruknetten zijn door regionale netbeheerders beheerde gastransportnetten met een extra hoog drukniveau van meer dan 16 bar. Via de netten wordt hoogcalorisch gas getransporteerd. Een overdracht van deze netten naar het landelijk gastransportnet kan positief bijdragen aan de Nederlandse gasmarkt en de benutting van het landelijk net. In verband met deze overname is het adviestraject met de betrokken ondernemingsraden opgestart. Het personeel van ZEBRA Gasnetwerk is gedetacheerd vanuit Enexis Netbeheer en Enduris en kan weer terugkeren naar hun werkgever.