Terug naar overzicht

Grote bijdrage Enexis Groep tijdens Klimaattop Noord-Nederland

9 nov. 2017
 • Enexis Groep ontwikkelt stappenplan energietransitie voor gemeenten
 • 3 samenwerkingsovereenkomsten, 2 intentieovereenkomsten en 3 presentaties

Netwerkbedrijf Enexis Groep levert een grote bijdrage aan de Klimaattop Noord-Nederland, die vandaag plaatsvindt in Groningen. Naast het ondertekenen van een aantal intentie- en samenwerkingsovereenkomsten, presenteert Enexis Groep tijdens de Klimaattop Noord-Nederland het stappenplan voor de energietransitie. Dit door het netwerkbedrijf ontwikkelde overzichtelijke stappenplan, reikt gemeenten concrete handvatten aan om hun doelstellingen op het gebied van verduurzaming te realiseren. Om gemeenten verder te ondersteunen heeft Enexis Groep gebiedsteams samengesteld. Daarmee wordt een gezamenlijk beeld ontwikkeld van de kansen die er liggen voor verduurzaming. Door gemeenten op deze manier te ondersteunen in het ontwikkelen van hun energievisie, wil Enexis Groep een regierol nemen in het versnellen van de energietransitie.

Verder levert Enexis Groep de volgende bijdrage aan de Klimaattop Noord-Nederland: (op volgorde van tijd)

Start verkenning Drentse Zonneroute A37

Ondertekening intentieovereenkomst
Hoe kan er in nauwe samenwerking met de omgeving van de Drentse A37 een zonneroute gemaakt worden? Deze vraag staat centraal in de verkenning waarmee de gemeentes Coevorden, Emmen, Hoogeveen, netwerkbedrijf Enexis Groep en netbeheerder Rendo, de provincie Drenthe en Rijkswaterstaat van start gaan. Hiervoor tekenen de partijen op donderdag 9 november tijdens de Klimaattop Noord-Nederland een intentieverklaring.

 • 11.15 – 12.00 uur: plenaire ruimte
Dutch heat centre

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst
Het Dutch heat centre ontwikkelt nieuwe kennis en oplossingen voor collectieve flexibele warmtesystemen. De opgedane kennis is relevant voor concrete warmteprojecten en voor het onderwijs, advies aan burgers, bedrijven en overheden. Ondertekeningpartners zijn TNO, TU/e, Enpuls*, Entrance, provincie Groningen en gemeente Groningen.

 • 11:15 – 11:45 uur: Zaal 179
Bedrijfkracht

Presentatie
Met Bedrijfkracht van Enpuls* krijgen werkgevers de kans om concreet invulling te geven aan hun maatschappelijke positie. Bedrijfkracht spoort organisaties aan om serieus werk te maken van de energiebesparing bij de werknemers thuis. Werkgevers kunnen medewerkers twee actieprogramma’s bieden:

 1. Het opsporen van warmtelekken met een warmtecamera, gevolgd door een collectieve isolatie- en/of warmtepompactie
 2. Inzicht in het elektriciteitsverbruik met behulp van energiestekkers in combinatie met een zonnepanelen aanbod.

De drie noordelijke provincies en initiatiefnemers zijn al van start. Leer van de ervaringen van de provincies, Gasunie, Enexis Groep en de Hanzehogeschool tijdens deze sessie.
Presentatie door: Johan Boekholt (Enpuls)

 • 12:45 -13:15 uur: Zaal 196
Paddepoel Energiek

Presentatie en ondertekening samenwerkingsovereenkomst
Paddepoel Energiek is een lokaal initiatief dat in 2016 is gestart met een verduurzamingscampagne voor huiseigenaren. Sleutelwoorden: een persoonlijke aanpak met een wekelijks energie-spreekuur, energiecoaching aan huis, een Duurzaamheidsmarkt, excursies en infoavonden - alles voor en door bewoners. Maar de ambitie reikt verder. Ze zijn dicht bij realisering van een postcoderoosproject met 3 kleine wijkwindmolens en zijn gestart met het verkennen van de mogelijkheden voor particulieren die willen aansluiten op het warmtenet. 2018 wordt het jaar van de concrete projecten rondom besparing, opwek en opslag - uiteraard in nauwe samenwerking van de partners die zich samen met hen sterk willen maken voor een energieneutrale wijk: Groningen Woont Slim, Grunneger Power, WarmteStad, Gasunie, Provincie Groningen, Enexis Netbeheer, Enpuls en de gemeente Groningen.
Presentatie door o.a. Wethouder Matthias Gijsbertsen

 • 13.00 - 13.45 uur: Zaal 179
Omgevingsplan Energie Gemeente Groningen

Presentatie en ondertekening samenwerkingsovereenkomst
De gemeente Groningen heeft als doelstelling om in 2035 een energieneutraal en aardgasvrij Stad Groningen te hebben. Om dit te bereiken heeft de gemeente gekozen voor een wijkgerichte aanpak in samenwerking met de betreffende wijkbewoners, Enexis Netbeheer, Enpuls en GasUnie. Gezamenlijk worden diverse mogelijkheden besproken en de resultaten worden vastgelegd in een EnergieOmgevingsPlan op wijkniveau. Samen met een energievisie moet dit leiden tot daadwerkelijke uitvoeringsplannen voor een verregaande verduurzaming van de bestaande bebouwing en de daarmee samenhangende en noodzakelijke aanpassingen van de energie-infrastructuur en openbare ruimte. Enexis Netbeheer, Enpuls en Gasunie ondersteunen Gemeente Groningen ieder vanuit haar eigen rol hierin, om de verschillende scenario’s voor de wijken in beeld te brengen en door te rekenen.
Presentatie door: Wouter van Bolhuis (gemeente Groningen), Cor Brockhoven (Enexis Groep), Marijke Kellner (Gasunie)

 • 14.15 - 14.45: Zaal 179
1000 elektrische laadpalen Groningen Drenthe

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst
Enpuls is met de Provincies Groningen en Drenthe bezig een samenwerking op te zetten op het gebied van duurzame mobiliteit. Hiermee wil Enpuls een strategisch partnerschap aangaan met beide provincies op dit vlak. Belangrijke onderdelen uit de samenwerkingsovereenkomsten zijn:

 1. Een aanbesteding voor 1000 publieke laadpalen (Groningen en Friesland samen)
 2. Een innovatie programma
 3. Financiële afspraken
 • 15:30 – 15:35 uur: Atrium