Terug naar overzicht

Grootste ‘slimme’ laadplein van Nederland bij Enexis Groep

29 jan. 2019

Netwerkbedrijf Enexis Groep heeft het afgelopen jaar ruim 150 extra laadpalen gerealiseerd voor haar medewerkers en bezoekers van het bedrijf. Daarmee komt het totaal aantal laadpunten voor elektrische auto’s op 243. Onderdeel daarvan is het ‘slimme’ laadplein van 98 laadpunten, dat zich bevindt in de parkeergarage onder het hoofdkantoor in ’s-Hertogenbosch. Deze ontwikkeling is onderdeel van het ambitieuze mobiliteitsbeleid van Enexis Groep om de CO2-voetafdruk op het gebied van mobiliteit op een kostenneutrale wijze met 50%, ruim 5 miljoen kilo, te verminderen in 2020.

Duurzame mobiliteit

Enexis Groep doet er alles aan om het wagenpark de komende jaren te verduurzamen. Zo is de nieuwe leaseregeling ‘van tankpas naar laadpaal’ sinds 2017 van kracht. Deze regeling is erop gericht om elektrisch rijden actief te stimuleren. Nieuwe auto’s mogen maximaal 100 gram CO2/km uitstoten en zodra er meer zuinige auto’s op de markt beschikbaar komen zal deze norm naar beneden bijgesteld worden. Dat het mobiliteitsbeleid zijn vruchten afwerpt blijkt uit het feit dat ruim 70% van alle nieuw bestelde leaseauto’s (deels) elektrisch is. Deze toename van het aantal (semi) elektrische auto’s leidt tot een grotere behoefte aan laadfaciliteiten.

‘Slim’ laadplein

Met 98 laadpunten is het ‘slimme’ laadplein onder het hoofdkantoor van Enexis Groep in ’s-Hertogenbosch het grootste van Nederland. ‘Slim’ omdat de toegepaste techniek ervoor zorgt dat het netwerk een groot aantal oplaadsessies tegelijkertijd aan kan, zonder dat er overbelasting optreedt. Dat is ook belangrijk omdat het laadplein gebruik maakt van dezelfde stroomvoorziening als het bedrijfspand van het netwerkbedrijf. Hierdoor wordt voorkomen dat liften niet meer werken of verlichting uitvalt op het moment dat er veel auto’s opgeladen worden. Dat kan ook, omdat veel auto’s de hele dag stilstaan in de garage. Mocht een medewerker weinig tijd hebben om de auto op te laden, kan deze gebruik maken van één van de 16 laadpunten die voorzien zijn van een dubbele laadcapaciteit van 22kWh. De totstandkoming van het laadplein is in goed overleg met de Vereniging van Eigenaren waar het netwerkbedrijf lid van is gerealiseerd. Bewoners van het aangrenzende flatgebouw kunnen ook gebruik maken van het laadplein.