Terug naar overzicht

Gezamenlijke staalkaart helpt bij het maken van omgevingsplannen

9 feb. 2022

Meer dan twee jaar is eraan gewerkt, maar nu is hij dan eindelijk in gebruik genomen: de zogeheten staalkaart ‘Elektriciteit en gas in het omgevingsplan’. Het 106 pagina tellende document is een initiatief van alle landelijke en regionale netbeheerders samen en moet beleidsmedewerkers gaan helpen met het opstellen van omgevingsplannen. 'We hadden niet verwacht dat het zou lukken om met alle netbeheerders tot iets te komen', zegt Jos Lemmens, assetmanager en namens Enexis Netbeheer betrokken bij de ontwikkeling van de staalkaart. 'Dus dit is heel bijzonder.'

De nieuwe Omgevingswet, die ervoor voor moet zorgen dat er minder vergunningen nodig zijn en dat procedures sneller verlopen, komt eraan en dat betekent dat tientallen bestaande omgevingswetten en honderden uitvoeringsregels worden gebundeld of vervangen. Dit vraagt om een flinke cultuur- en kennisomslag bij ambtenaren.

De staalkaart moet beleidsmedewerkers gaan helpen bij het inzichtelijk maken van wet- en regelgeving waaraan gemeenten moeten voldoen bij het inpassen van energie-infrastructuur. Ook wordt beschreven waar gemeenten rekening mee moeten houden, bijvoorbeeld bij het plaatsen van gas- en elektriciteitsstations en de daarbij behorende kabels en leidingen. 

'Soort gebruiksaanwijzing'

'Het is eigenlijk een soort gebruiksaanwijzing waarin ook de belangen van de netbeheerder zijn opgenomen', legt Jos Lemmens uit. 'Een beleidsmedewerker hoeft nu niet op zoek naar allerlei documenten van de verschillende netbeheerders en kan nu dus als het ware gewoon knippen en plakken. Dat is voor een beleidsmedewerker heel makkelijk en voor ons heel plezierig, want dan wordt de netbeheerder in ieder geval niet vergeten.'

Vanuit gemeenten, die met de staalkaart moeten gaan werken, is enthousiast gereageerd op de staalkaart. 'Ik zie een praktisch document, met onder andere veel voorbeeldregels op het gebied van infrastructuur voor elektriciteit en gas', zegt Chantal Julicher-Zegers, jurist omgevingsrecht bij de gemeente Eindhoven. 'Dat is natuurlijk maar een deel van het verhaal in een omgevingsplan, maar die specifieke regels zijn goed bruikbaar en geven ook tijdwinst.'

De staalkaart zal steeds aangepast worden aan de kennis en ervaring die gemeenten en netbeheerders gaan opdoen met de Omgevingswet.