Terug naar overzicht

Gezamenlijke aanpak elektriciteitsnetwerk voor Brainport regio

15 mrt. 2023

In de regio Brainport Eindhoven heerst een enorme schaarste op het elektriciteitsnetwerk. Door de snelle verduurzaming en ontwikkelingen is hier het probleem nog groter dan in de rest van Nederland. De aanvragen voor nieuwe aansluitingen zijn de laatste maanden verdrievoudigd. Dit zorgt voor nog langere wachttijden op een uitbreiding of nieuwe aansluiting. Over oplossingen werd gesproken met minister Rob Jetten, die op maandag 13 maart een bezoek bracht aan Brainport Eindhoven. Bij het bezoek op het hoofdkantoor van VDL, waren ook Enexis, TenneT, Brainport Development, Gemeente Eindhoven, Gemeente Bergeijk (namens de RES) en TU Eindhoven aanwezig.

Samenwerken om bedrijven en huishoudens van energie te voorzien

Tijdens het bezoek werd gesproken over mogelijke oplossingen voor schaarste op het net. Anne-marie Spierings, Gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant gaf aan: “Er is door Enexis al ongelooflijk veel gedaan om meer ruimte te creëren. Dankzij goede samenwerking tussen overheid, de netbeheerder en de bedrijven in Brabant kunnen we tot nog meer oplossingen komen om de wachtlijsten te verkleinen.”

De aanwezige bedrijven, kennisinstellingen en overheden vroegen minister Jetten nu hulp van het Rijk: om de Brainport-regio te ondersteunen bij innovaties en oplossingen waarmee het net beter benut kan worden en om te investeren in netverzwaring.

Investeren in nieuwe concepten en slimmer benutten van het elektriciteitsnet hulp bij flexibilisering

Guustaaf Savenije, lid van de hoofddirectie van gastheer VDL Groep: “Gun ons de ruimte om technologische mogelijkheden die er al zijn te benutten om lokaal vraag en aanbod bij elkaar te brengen en zorg ervoor dat wet- en regelgeving geen blokkade vormt. Laat ons in deze regio de proeftuin zijn die vervolgens ook elders kan worden toegepast”.

Minister Jetten roemde de samenwerking tussen de aanwezige partijen en oplossingen zoals lokale energie hubs. In lokale energie hubs kunnen innovaties worden ingezet, zodat lokaal, duurzaam opgewekte energie ook lokaal opgeslagen en gebruikt kan worden zonder tussenkomst van het elektriciteitsnetwerk. “Het Kempisch Bedrijven Park in Hapert is een mooi voorbeeld hoe door oplossingen en afspraken tussen ondernemers ruimte op het net ontstaat waardoor innovatie en verduurzaming bij de bedrijven door kan gaan,” gaf Stef Luijten, wethouder Duurzaamheid Bergeijk aan.

Opschalen en uitrollen van verschillende innovaties

In de regio werken veel startups en bedrijven aan verschillende innovaties die ruimte kunnen bieden op het net, zoals energieopslag in de vorm van mierenzuur, nieuwe manieren om duurzame energie op te wekken met behulp van ijzerpoeder en energiemanagementsystemen. De startups RIFT, Cellcius en DENS presenteerden hun innovatie aan de minister. Met de hoge mate van kennis van systeemintegratie in de regio, worden deze innovaties getest zodat ze doorontwikkeld kunnen worden voor toepassingen in de rest van Nederland. Mark Boneschanscher van de TU Eindhoven benadrukte: “Voor de hele energietransitie zijn ook machines en apparaten nodig. Dit biedt enorm veel kansen voor de Nederlandse maakindustrie."

Rik Thijs, wethouder Duurzaamheid Gemeente Eindhoven, voegde hieraan toe: “Zorg ervoor dat deze innovaties ook terecht gekomen bij de inwoners, zeker in wijken in de regio waar energiearmoede heerst. Dit zorgt ook voor draagvlak onder inwoners voor de energietransitie.”

Jeroen Sanders, CTO van Enexis, vulde aan: “De komende jaren is het oplossen én voorkomen van congestie een cruciale opgave voor de overheden, de bedrijven en de netbeheerders in de Brainport regio. Deze samenwerking is een best practice en belangrijke stap in het aanpakken van onze gezamenlijke uitdagingen.”

Klimaatneutrale steden Helmond en Eindhoven

Na zijn bezoek aan VDL vervolgde de minister zijn weg naar het Evoluon. Daar nam hij deel aan het Solutionslab, georganiseerd door gemeente Helmond en Eindhoven in het kader van de EU-missie Klimaatneutrale en Slimme Steden. Vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, bedrijven en kennisinstellingen kwamen die middag samen om te brainstormen over hoe gemeente Eindhoven en Helmond de ambitie om in 20230 klimaatneutraal te zijn kunnen waarmaken. Jetten nam plaats in de paneldiscussie over de oplossingen.