Terug naar overzicht

Geen stikstofuitstoot, toch netuitbreidingen: Enexis en BAM gaan emissieloos samenwerken

25 jan. 2024

Enexis en bouwbedrijf BAM Infra Nederland zijn een samenwerking aangegaan voor de bouw en uitbreiding van tien hoogspanningsstations met de inzet van emissieloos of -arm materieel. Bij dergelijke werkzaamheden zijn zware machines en veel transportbewegingen nodig – die doorgaans voor stikstofuitstoot zorgen. BAM gaat tijdens de samenwerking werkzaamheden uitvoeren met de inzet van elektrisch materieel. Op die manier kan de bouw van de stations ook nabij Natura 2000-gebieden gewoon doorgaan, zonder dat stikstofregels voor vertraging zorgen.

Deze samenwerking is tot stand gekomen na het doorlopen van een aanbesteding onder de erkenningsregeling van Enexis. BAM start medio 2024 met de bouwwerkzaamheden voor de eerste stations en verwacht in 2026 alle stations op te leveren.

Volle elektriciteitsnetten

Het elektriciteitsnet zit in vrijwel heel Nederland vol. Voor nieuwe, grote afnemers of opwekkers van elektriciteit is op dit moment helaas geen ruimte meer. De belangrijkste oplossing voor deze problematiek is het bijbouwen van elektriciteitsinfrastructuur: meer stations, meer transformatoren, en meer kabels in de grond. Maar bij het uitbreiden van het net worden doorgaans machines gebruikt die stikstof uitstoten. En dat is op dit moment in veel gebieden niet toegestaan. Daarom zet BAM elektrisch materieel in  - zoals graafmachines, hoogwerkers en het (zware) transport van en naar de bouwplaats.  Daarnaast werkt BAM met standaardisatie, zoals het prefabriceren van de kelders. Hierdoor kan de bouw van de elektriciteitsstations toch doorgaan – ondanks de stikstofproblematiek.

“En dat is hard nodig”, zegt Rutger van der Leeuw, CEO van Enexis Groep. “We hebben op dit moment zo’n drieduizend grote bedrijven die we niet kunnen helpen vanwege een gebrek aan ruimte op het elektriciteitsnet. Die wachtlijst krijgen we alleen weggewerkt als we zo snel mogelijk nieuwe stations bouwen en bestaande stations uitbreiden. We zijn altijd op zoek naar manieren om dit sneller te doen. Of in dit geval: manieren die ervoor zorgen dat we vanwege stikstof geen vertraging oplopen. We zijn dan ook erg blij dat BAM de werkzaamheden elektrisch kan doen.”

Uitdagingen

“De samenwerkingsvorm, de duurzame ambities en het geïndustrialiseerde karakter van deze opdracht weerspiegelen de kern van BAM’s strategie,” zegt Carla Rodenbrug, Executive Director van BAM Infra Nederland. “Met de samenwerkingsovereenkomst met Enexis leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie. Door geïndustrialiseerde bouwmethoden en inzet van emissieloos materieel rollen we onze gezamenlijke duurzaamheidsambities verder uit.”

De uitdaging zit enerzijds in de nu nog beperkte beschikbaarheid van elektrisch materieel, BAM zet hier op in door zelf en samen met partners te investeren in elektrisch materieel. Daarnaast is specifiek (zwaar) materieel nog niet elektrisch voorhanden. Daarop wordt geanticipeerd in het ontwerp en de werkmethoden.

Gevolgen stikstofcrisis op de energietransitie

De stikstofcrisis heeft grote gevolgen voor de werkzaamheden van netbeheerders. Mede door een gebrek aan stikstofruimte kunnen netbeheerders de netten niet versneld uitbreiden en dreigen projecten te vertragen. Dit leidt mogelijk tot een domino-effect met gevolgen voor industrie, mobiliteit en woningbouw. Zonder stroomkabel komen er immers geen laadpalen of nieuwe woongebieden. Om dit te voorkomen pleiten de gezamenlijke netbeheerders al langer voor een uitzonderingspositie voor hun werkzaamheden. Bij uitbreidingswerkzaamheden gaat het om een relatief kleine stikstofuitstoot, terwijl de werkzaamheden er op de lange termijn kunnen zorgen voor significante stikstofreductie, bijvoorbeeld omdat industrie kan elektrificeren.