Terug naar overzicht

Gebouwgebonden financiering voor duurzame maatregelen in huis

7 sep. 2017

Zonnepanelen, warmtepompen, isolatie en allerlei andere duurzame maatregelen. Het is belangrijk dat we onze huizen verduurzamen om de energietransitie te versnellen. Toch is het voor veel mensen nog te duur.

Voor een volledig duurzaam huis moet je tienduizenden euro’s beschikbaar hebben. Dit geld hebben veel mensen niet zomaar op de plank liggen. Het bedrag meefinancieren in de hypotheek kan vaak maar voor een deel. En als je het geld wel hebt maak je toch de afweging of je de investering terugverdient in de tijd dat je in het huis woont.

Een mooie oplossing om duurzame maatregelen in huis toch te stimuleren lijkt gebouwgebonden financiering. Een hypotheek niet gekoppeld aan jou, maar aan het huis waarin je woont. Als je verhuist, wordt deze hypotheek overgedragen aan de nieuwe bewoners, die vervolgens ook kunnen profiteren van alle genomen duurzame maatregelen. Het klinkt logisch. Toch is het op dit moment nog niet mogelijk. We vroegen Roel Woudstra, manager energiebesparing Enpuls (onderdeel van Enexis Groep): wat maakt het ingewikkeld?

“Aan de ene kant willen we graag dat bewoners hun huis verduurzamen, waar veel geld voor nodig is. Aan de andere kant zijn de wettelijke kaders erop ingericht om consumenten nu juist te beschermen tegen het aangaan van te veel schulden. Gebouwgebonden financiering lijkt het antwoord. Maar voordat we dit echt kunnen invoeren, moeten we een manier vinden om binnen de huidige wettelijke kaders een lening aan een huis koppelen in plaats van aan een persoon? Wie staat er in dit geval garant? 

Om hier een oplossing voor te vinden is op verzoek van de Tweede Kamer een speciale werkgroep opgericht binnen het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Samen met mogelijke financierders (zoals gemeenten), energieleveranciers, aannemers en makelaars wordt gezocht naar de beste manier om gebouwgebonden financiering effectief en snel in te kunnen voeren. In die oplossing spelen ook netbeheerders een rol. Netbeheer Nederland is namens alle netbeheerders aangesloten bij de werkgroep. Voor financierders - wie dat ook worden - kunnen netbeheerders namelijk mogelijk een administratief loket zijn. Netbeheerders hebben een langdurige ‘relatie’ met het huis.

Hoewel de oplossing er nu nog niet is, maar ik denk dat deze er wel gaat komen in de komende kabinetsperiode. Het moet ook. Willen we echt afscheid nemen van fossiele brandstoffen en klimaatverandering een halt toe roepen, dan zullen we én én moeten doen. Én veel nieuwe duurzame energie opwekken én onze huizen beter isoleren. Hierbij gaat gebouwgebonden financiering helpen.”