Terug naar overzicht

Groei van warmtenet Mijnwater mogelijk door investeringsbesluit

10 feb. 2023

Enexis Holding N.V. heeft besloten om in 2023 verder te investeren in het warmtenet van Mijnwater in Heerlen met bijna 80 miljoen euro. Ook de Provincie Limburg investeert komende jaren via het Limburgs Energie Fonds (LEF) 40 miljoen euro in het warmtenet van Mijnwater in Heerlen. Dit besluit werd vandaag, vrijdag 10 februari genomen. Daarmee zetten deze twee publieke partijen een flinke duurzaamheidsstap in de regio Parkstad. Ze stellen Mijnwater daarmee in staat het meest duurzame warmtenet van Nederland fors uit te breiden.

Mijnwater is een bijzonder warmteproject, waarbij oude mijnschachten worden (her)gebruikt voor de verwarming en koeling van de gebouwde omgeving in Heerlen. Voorheen kwam hier steenkool uit de grond, nu is dat duurzame warmte en koude. Het Mijnwaterproject is het enige en eerste vijfde generatie warmtenet in Nederland en is hiermee de duurzaamste van het land. De investering van zowel Enexis Holding als de Provincie Limburg gaat voor een aanzienlijke schaalvergroting van dit unieke project zorgen.

Uitbreiding investeringen

Zowel Enexis (via Enpuls) als de Provincie (via LEF) investeerden eerder al in Mijnwater. Nu wordt deze samenwerking kracht bij gezet met een gezamenlijk investeringsprogramma om Mijnwater naar het volgende stadium van ontwikkeling te brengen. Met de gezamenlijke investeringen van € 120 miljoen is de financiering van fase 1 rond. Door middel van dit investeringsprogramma kan Mijnwater schaalgrootte gaan realiseren, passend bij het technisch systeem. Mijnwater kan zo de kapitaalintensieve onderzoeks- en ontwikkelingskosten terugverdienen en doorgroeien naar een rendabel duurzaam warmtenet.

Ria Doedel, Directeur Mijnwater B.V.: We zijn opgetogen dat de Provincie Limburg en Enexis deze investering doen. Hierdoor kunnen we onze missie realiseren; Parkstad duurzaam, betaalbaar en omgevingsvriendelijk voorzien van warmte en koude. We maken Parkstad hiermee onafhankelijker van gas en leveren  een belangrijke bijdrage aan de energietransitie.

Jeroen Sanders, CTO van Enexis Groep: Met dit investeringsbesluit kan Mijnwater de volgende  stappen maken. Mijnwater is een voorbeeldproject voor de warmtetransitie in Nederland. We zijn er trots op om daar aan bij te kunnen dragen. Als netwerkbedrijf bereiden we ons hiermee verder voor op een mogelijk toekomstige rol in de warmtemarkt.

Gedeputeerde Maarten van Gaans-Gijbels: Provincie Limburg zet met de Provinciale Energie Strategie in op verduurzaming in Limburg. Warmtenetten zoals Mijnwater zijn een mooie ontwikkeling binnen de energietransitie. Bovendien is Mijnwater een echt Limburgs product dat bewezen werkt. Met deze investering wordt een belangrijke stap naar schaalvergroting gezet met als doel om nog meer Limburgse huishoudens van het gas te krijgen.

Casper Gelderblom, wethouder Wonen, Milieu & Circulariteit in Heerlen: “Met Mijnwater gebruikt Parkstad de infrastructuur van haar 20e-eeuwse mijnverleden om revolutionaire invulling te geven aan de duurzame energietransitie van deze eeuw. Deze investering past goed bij onze vastberadenheid om de grote energiearmoede in Heerlen en Parkstad om te buigen naar energierechtvaardigheid.”

Masterplan

Om Mijnwater te ontwikkelen tot een toekomstbestendig energiebedrijf dat in belangrijke mate bijdraagt aan de verduurzaming van de regio Parkstad is het noodzakelijk om het warmte- en koudenetwerk uit te breiden. Door middel van een zogeheten Masterplan werkt Mijnwater aan de uitbreiding die via verschillende fases gaat lopen. De start vindt plaats in Heerlen (fase 1), vervolgens in Kerkrade-West (fase 2), om tenslotte Kerkrade-Centrum aan te sluiten (fase 3). Voor deze uitbreiding staan de partijen open voor de toetreding van een derde partij. Met een sterke strategische partner willen zij onderzoeken hoe Mijnwater meer klanten kan bedienen met behoud van haar kwalitatieve dienstverlening. 

Ontstaan Mijnwater

Op 10 maart 2004 ging het Heerlense Mijnwater-project officieel van start met de bouw van een pilotinstallatie. Vijf boorputten en een leidingstelsel zijn in Heerlen aangelegd om water aan en af te voeren uit de oude mijnschachten. Na vier jaar van onderzoek werd op 1 oktober 2008 in het nieuwbouwcomplex Gen Coel in het stadsdeel Heerlerheide de eerste Mijnwater-energiecentrale ter wereld in werking gesteld.

Afbeelding Uitbreiding Warmte- en Koudenet Mijnwater.