Terug naar overzicht

Enexis Groep focust op kerntaken om energietransitie optimaal te realiseren

13 okt. 2021
Enpuls Warmte Infra blijft als niet-gereguleerde taak bestaan

De Raad van Bestuur van Enexis Groep heeft besloten om de werkzaamheden van Enpuls per 1 januari 2022 te beëindigen. Aanleiding voor dit besluit is de focus die het netwerkbedrijf aanbrengt in haar werkzaamheden: het overal en tijdig aansluiten van haar klanten en het mede-ontwerpen, realiseren en richting geven aan het ontwerp van een betaalbaar en duurzaam energiesysteem van de toekomst in haar verzorgingsgebied. Enexis Groep verwacht dat warmte een belangrijke rol gaat spelen in het energiesysteem van de toekomst en dat netwerkbedrijven op termijn van grote betekenis kunnen zijn in de realisatie daarvan. Daarom blijven de activiteiten van Enpuls Warmte Infra, als niet-gereguleerde taak, bestaan binnen Enexis Groep.

Focus op kerntaken

De energietransitie leidt voor netwerkbedrijf Enexis Groep tot een enorme toename van het werkpakket. Op dit moment kan de netbeheerder haar klanten niet overal of niet op tijd aansluiten en de verwachting is dat dit de komende jaren een uitdaging zal blijven. Daarom focust netwerkbedrijf Enexis Groep zich op haar kerntaken: het overal en tijdig aansluiten van haar klanten en het mede-ontwerpen, realiseren en richting geven aan het ontwerp van het duurzame energiesysteem van de toekomst in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg. Werkzaamheden die niet bijdragen aan deze kerntaken, worden de komende periode afgebouwd of anders georganiseerd. Innovaties en oplossingen op het gebied van data en digitalisering spelen een belangrijke rol om te komen tot het energiesysteem van de toekomst. Enexis Groep blijft hierin dan ook de komende jaren extra investeren. Op dit moment werkt Enexis Groep aan een nieuwe strategie waarin deze focus duidelijk terug te vinden zal zijn. De nieuwe strategie is naar verwachting in april 2022 afgerond.

Enpuls Warmte Infra

Enexis Groep ziet een belangrijke rol weggelegd voor warmtenetten in het energiesysteem van de toekomst en ziet warmte infrastructuur als een reële uitbreiding van haar productportfolio. Als publieke warmtepartner werkt Enpuls Warmte Infra samen met gemeenten en provincies om wijken te verduurzamen door warmtenetten te ontwikkelen, realiseren en beheren. Tot er meer duidelijkheid is over de nieuwe Warmtewet blijft Enexis Groep, via Enpuls Warmte Infra, ervaring opdoen met warmtenetten, onder andere door Mijnwater en door betrokken te zijn in warmteprojecten. De overige activiteiten van Enpuls, zoals het ontwikkelen van visies en concepten die gericht zijn op het versnellen van de energietransitie en buiten het directe focusgebied van Enexis als netbeheerder liggen, worden per 1 januari 2022 beëindigd.

Jeroen Sanders, Chief Transition Officer en lid van de Raad van Bestuur Enexis Groep: “Sinds de oprichting in 2016 heeft Enpuls met veel succes bijgedragen aan het versnellen van de energietransitie. We komen nu in de realisatiefase. Wij verwachten dat het overgrote deel van de collega’s van Enpuls een rol krijgt in de realisatie van deze voorgenomen nieuwe strategie. Op die manier behouden we de opgedane kennis, ervaring en expertise van de collega’s van Enpuls, zodanig dat we ook blijven werken aan innovatieve oplossingen die bij kunnen dragen aan het energiesysteem van de toekomst.”