Terug naar overzicht

Fastned en Enexis werken samen om de druk op het elektriciteitsnet te verminderen

7 feb. 2024

Fastned gaat met Enexis Netbeheer een samenwerking aan voor het verminderen van de druk op het elektriciteitsnet. Tijdens drukke momenten op het elektriciteitsnet, wat juist niet de drukste momenten zijn op de snellaadstations van Fastned, gaat het snellaadbedrijf zijn piekbelasting met gemiddeld een kwart verminderen. Hiermee helpt het om overbelasting van het elektriciteitsnetwerk in de betreffende gebieden te voorkomen. De klanten van Fastned gaan hier op de snellaadstations zo goed als niets van merken – zij kunnen op dezelfde snelheid blijven laden. De samenwerking geldt vooralsnog alleen op snellaadstations in Holten, Veldhoven en Rosmalen. Als de proef succesvol blijkt, zal worden bekeken of de samenwerking kan worden uitgebreid.

Fastned is voor Enexis de eerste grote afnemer van elektriciteit die een samenwerking aangaat om tijdens piekmomenten minder elektriciteit af te nemen. Op de snellaadstations staat Fastned op verzoek van Enexis op bepaalde momenten gemiddeld een kwart van het gecontracteerde vermogen af. Dat doet het enkel tijdens piekmomenten in het elektriciteitsnet; aan het begin van de dag, aan het einde van de dag – en uitsluitend tijdens de koude wintermaanden, als de vraag naar elektriciteit het grootst is. Op die momenten is het juist minder druk op de snellaadstations en heeft Fastned minder capaciteit nodig. De samenwerking zal de groei en uitbreiding van Fastned niet vertragen en partijen hopen dat het op termijn juist zal zorgen voor meer ruimte op het elektriciteitsnet en zodoende verdere uitbreiding mogelijk maken.

Druk op elektriciteitsnet verlagen

Nederland elektrificeert in een hoog tempo. Mensen koken, verwarmen en rijden steeds vaker elektrisch, en ook het bedrijfsleven verruilt fossiele processen steeds vaker voor een elektrische variant. Dat is goed nieuws voor de energietransitie, maar het zorgt tegelijkertijd voor een grote druk op het elektriciteitsnet. In grote delen van Nederland is er op dit moment geen ruimte meer om nieuwe grote afnemers of opwekkers aan te sluiten. Daarnaast heeft Enexis elektriciteitsstations waar op bepaalde piekmomenten overbelasting dreigt. In die gebieden benadert Enexis klanten met het verzoek of ze mee willen werken aan een zogenaamd capaciteitsbeperkend contract (cbc), waarin klanten afspreken om tijdens piekmomenten wat minder elektriciteit af te nemen of in te voeden. Jeroen Sanders, chief transition officer (CTO) van Enexis Groep is erg enthousiast over de samenwerking: “Enexis is volop bezig met de noodzakelijke uitbreiding van de elektriciteitsnetten. Maar in de tussentijd willen we samen met onze klanten het huidige net efficiënter gebruiken. Fastned begrijpt die noodzaak én is bereid om ons daarbij te helpen. Ik hoop dat dit bedrijven door heel Nederland inspireert om na te denken over flexibel elektriciteitsverbruik.”

Samenwerken voor verdere verduurzaming Nederland

Bezoekers van de snellaadstations van Fastned kunnen op de stations blijven snelladen zoals ze dit gewend zijn. Michiel Langezaal, medeoprichter en CEO van Fastned: “Wij zien dat er op onze snellaadstations vooral overdag veel geladen wordt. Dat is het moment dat mensen onderweg zijn en er een laadbehoefte is. De piekmomenten van het stroomnet zijn juist op de momenten dat het rustiger is op onze snellaadstations. Er is dan dus ruimte om, met iets minder aanvoer van stroom, klanten op onze stations te kunnen blijven voorzien van energie voor hun elektrische voertuig. Als Fastned hebben wij als doel om de overgang naar elektrisch rijden te versnellen om zo te helpen om klimaatverandering tegen te gaan. Dan moet er wel voldoende ruimte op het stroomnet zijn voor initiatieven die duurzame oplossingen bieden en die daarvoor stroom nodig hebben. Daarom werken wij graag samen om naar oplossingen te kijken. Tegelijkertijd benadrukken wij wel het belang van blijven investeren in het stroomnet om te zorgen dat de problemen niet nog groter worden en er in de toekomst voldoende capaciteit is.”

Foto: by German Cabo