Terug naar overzicht

Evert den Boer wordt de nieuwe CEO van Enexis Groep

7 mei 2020

De Raad van Commissarissen van Enexis Groep is voornemens om Evert den Boer (50) te benoemen als CEO en Voorzitter van de Raad van Bestuur. Evert den Boer volgt per 1 september 2020 Peter Vermaat op die, zoals eerder reeds aangekondigd, heeft besloten om zijn werkzaamheden medio dit jaar te willen overdragen aan een opvolger.

Evert den Boer is op dit moment CEO bij Greenchoice, producent en leverancier van duurzame energie en een grote speler in de decentrale opwek daarvan. Een positie die hij sinds 2015 vervult, na eerdere directie- en managementfuncties bij onder andere Ørsted en Vattenfall. Hij is daarnaast sinds 2018 lid van het bestuur van Energie Nederland, de branchevereniging van energiebedrijven. Evert den Boer studeerde voor de start van zijn carrière Toegepaste Geofysica aan de TU in Delft.

Piet Moerland, Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Enexis Groep: ”We zijn erg enthousiast over de komst van Evert den Boer naar Enexis. Hij is een strategisch en communicatief sterke nieuwe bestuursvoorzitter, die veel ervaring heeft in het realiseren van transformaties van organisaties. Dat past bij de uitdagingen waar Enexis Groep voor staat in de complexe dynamiek van de energietransitie, waarin de netbeheerder een cruciale facilitaire rol vervult.”

Evert den Boer: “Ik ben zeer verheugd met mijn voorgenomen benoeming tot CEO van Enexis Groep. Als grote regionale netbeheerder waarborgt Enexis de continuïteit van de energievoorziening voor ruim 2,8 miljoen klanten in een tijdperk waarin het opwekken van die energie fundamenteel verandert. Dat stelt nieuwe eisen aan het energienet en aan alle mensen die daaraan werken. Ik kijk ernaar uit om met mijn nieuwe collega’s deze belangrijke transitie voor Nederland mede gestalte te geven en daarbij Enexis Groep optimaal te blijven positioneren als partner voor gemeenten, provincies, marktpartijen en natuurlijk de klanten.”

De Raad van Commissarissen bedankt Peter Vermaat voor de wijze waarop hij de afgelopen zes jaar leiding heeft gegeven aan Enexis Groep. Piet Moerland: “Onder voorzitterschap van Peter Vermaat heeft Enexis zich weten te ontwikkelen tot een toonaangevende en klantgerichte netbeheerder, die binnen en buiten de eigen regio het energielandschap van de toekomst helpt vorm te geven. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor de bijdrage die hij heeft geleverd en wensen hem alle goeds voor de toekomst.”

In het licht van de grote veranderingen die de energietransitie voor Enexis met zich meebrengt, heeft de Raad van Commissarissen tevens besloten de Raad van Bestuur te versterken met twee nieuw te benoemen leden. Naast de CEO en de CFO zal het bestuur uitgebreid worden met een COO (Chief Operating Officer) en een CTO (Chief Transition Officer). In een later stadium zal over de invulling van deze nieuwe functies nadere berichtgeving volgen.

De Centrale Ondernemingsraad en de Aandeelhouderscommissie hebben beide een positief advies gegeven over de voorgenomen aanstelling van Evert den Boer.