Terug naar overzicht

Enpuls onderzoekt mogelijkheden warmtenet in Hardenberg

26 jul. 2017

Op 14 juli tekende Enpuls - onderdeel van Enexis Groep - samen met lokale netwerkbedrijven Cogas en Rendo een intentieovereenkomst met Wavin Diensten, Dion Locatiediensten en de gemeente Hardenberg. Samen gaan we de mogelijkheden voor een warmtenetwerk in Hardenberg onderzoeken.

Restwarmte optimaal inzetten

Bij de productieprocessen van de Wavin-bedrijven komt veel warmte vrij. De bedrijven op het Wavin-terrein zelf en het naastgelegen zwembad en de sporthal, maken al gebruik van de restwarmte. Toch is er nog voldoende capaciteit om de levering van de restwarmte uit te breiden. En daar dragen we aan bij: samen met de genoemde partners onderzoeken we de mogelijkheden om het open warmtenetwerk uit te breiden. Dit is een warmtenet waarop meerdere producenten en leveranciers actief kunnen zijn.

Met het goed inzetten van restwarmte wordt veel energie bespaard. Dit levert naast het toepassen van duurzame energie in de vorm van zonne-energie, windenergie en aardwarmte een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen in de gemeente Hardenberg.

Samenwerken

Voor alle betrokken partijen is er een gezamenlijk belang: een nog duurzamere gemeente en optimaal gebruik van warmte als energiebron. Daarom hebben we de krachten gebundeld. Cogas, Rendo en Enpuls zetten hun specifieke kennis en expertise van het net in en de gemeente Hardenberg speelt een verbindende rol. Daarnaast heeft Enpuls een actieve rol bij het ontwikkelen van het projectidee om de restwarmte te benutten. Enpuls heeft ervaring met het ontwikkelen van open marktmodellen en zal deze expertise inbrengen. Cogas zal de kartrekker zijn binnen dit project.

Dave de Lang, manager Duurzame Gebiedsontwikkeling bij Enpuls: “Dit is een eerste samenwerking tussen de publieke lokale netbeheerders waarbij we inzetten op concrete resultaten. Door samen te werken bundelen we een rijke kennis aan lokale ontwikkeling en jarenlange ervaring met netbeheer.”

Meer dan onderzoek alleen

Wat Enpuls en de andere samenwerkingspartners betreft blijft het niet bij een onderzoek alleen. In het derde kwartaal van 2018 willen we starten met de realisatie van een lokaal warmtenetwerk in de Overijsselse gemeente.