Terug naar overzicht

Enpuls Challenge zoekt naar oplossingen voor de energietransitie

14 mrt. 2019

Na de succesvolle Flex Challenge in 2018, daagt Enpuls ook dit jaar professionals, startups, scale-ups, gevestigde bedrijven, studenten en kennisinstituten uit om dé oplossing voor nieuwe energie in te dienen. De Enpuls Challenge richt zich op vier thema’s die een bijdrage moeten leveren aan het nagenoeg halveren van de CO2-uitstoot in 2030. Geïnteresseerden kunnen vanaf 15 maart hun concept indienen op één van de vier uitdagingen. De winnaars kunnen rekenen op uitgebreide ondersteuning van Enpuls bij het realiseren van hun concept.

Vier uitdagingen

De afgelopen weken heeft Enpuls vier challenges bekend gemaakt waarop deelnemers zich in kunnen schrijven. De vier challenges refereren aan het klimaatakkoord, dat als doel heeft om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 te reduceren met 49% t.ov. 1990.

De vier uitdagingen zijn:

  1. Duurzame energieproductie: hoe kan 50 gigawatt aan weersafhankelijke energieproductie worden geïntegreerd in het energiesysteem
  2. Duurzame mobiliteit: hoe kunnen we de mobiliteitsbehoefte van de consument en het bijbehorende energiesysteem, verduurzamen en verbeteren tegen een eerlijke prijs?
  3. Duurzame warmtevoorziening: hoe kunnen we Nederland er warm bij laten zitten, nu en in een aardgasvrije toekomst?
  4. Rol van gemeenten in de energietransitie: hoe kunnen we gemeenten helpen om hun centrale rol in de energietransitie te pakken?

Zie de website voor een uitgebreide beschrijving van de challenges: www.enpuls.nl/enpulschallenge.

Inschrijving start op 15 maart

Op vrijdag 15 maart start de inschrijving van de Enpuls Challenge. Vanaf die dag kunnen deelnemers het inschrijfformulier op de website downloaden en hebben ze tot 30 april de tijd om het concept in te dienen. De jury beoordeelt alle inzendingen op basis van een aantal selectiecriteria en stelt een shortlist op. De shortlist wordt uitgenodigd om het ingediende concept te pitchen tijdens de pitchdag eind mei. Medio juni worden de winnaars bekend gemaakt.

What’s in it voor de winnaars

De winnaars gaan met Enpuls met een samenwerkingsovereenkomst van 9 maanden aan om het concept te ontwikkelen. Enpuls heeft voor elk winnend concept een budget tot € 50.000 beschikbaar voor de ontwikkeling van het concept. Daarnaast biedt Enpuls tijdens het traject haar expertise, data, een breed netwerk van partners en toegang tot proeftuinen aan.