Terug naar overzicht

ENGIE warmteleverancier Slim Energienet Roermond

11 mrt. 2020

Op 11 maart 2020 is technisch dienstverlener en energiebedrijf ENGIE als ontwikkelingspartner en warmteleverancier aangesloten bij het project Slim Energienet Roermond (SER). Daarmee is de keten van producent tot afnemer compleet in dit unieke project, dat warmte- en koudebehoefte kan voorzien voor woningen, bedrijven en instellingen in de gemeente Roermond. Mocht het warmtenet gerealiseerd worden, dan wordt 12,5% van de duurzaamheidsopgave van de gemeente Roermond ingevuld. De overige partners zijn Enpuls, de Provincie Limburg, de gemeente Roermond, Smurfit Kappa en diverse geïnteresseerde afnemers.

Meerdere rollen in de keten

ENGIE neemt in dit traject meerdere rollen in de keten van levering van warmte en koude op zich. Zo zorgt ze ervoor dat de door Smurfit Kappa geproduceerde warmte bij de afnemers geleverd wordt. Daarnaast is ENGIE verantwoordelijk voor alle technische diensten die bij deze rollen horen. Het beheer van de warmte infrastructuur is in handen van Enpuls.

Slim Energienet Roermond

De gemeente Roermond wil in 2050 klimaatneutraal zijn. SER heeft als doel om zich op transparante wijze te ontwikkelen naar een efficiënt en duurzaam energiesysteem, dat zich richt op de warmtebronnen van de toekomst. In 2019 is de ontwikkelfase van het Slim Energienet Roermond gestart om het project verder vorm te geven. Daarbij gaat het om de ontwikkeling van een laagtemperatuur warmtenet voor nieuwe en bestaande kantoren, bedrijfsruimten en woningen die gebruik maken van de restwarmte van Smurfit Kappa Roermond Papier. Het energienet moet uiteindelijk een open en flexibele structuur krijgen waardoor in de toekomst meerdere aanbieders en afnemers kunnen worden gekoppeld. In de huidige Ontwikkelfase wordt gezamenlijk gewerkt aan een haalbare businesscase voor warmtenet met een omvang van 1200 tot 2200 Roermondse huishoudens en industriële afnemers. De verwachting is dat in 2021 de eerste bouwwerkzaamheden kunnen starten.

Afnemers

ENGIE is door een bredere vertegenwoordiging van SER geselecteerd als warmteleverancier. De partijen die hebben aangegeven open te staan warmte af te nemen van SER zijn Wonen Zuid, Jazz City, Varo Energy Tank Storage, Strabag en SIF.