Terug naar overzicht

Enexis sluit 100.000e particuliere zonnepanelensysteem aan

17 sep. 2015
  • Enexis heeft van de Nederlandse netbeheerders grootste aantal particuliere aansluitingen met zonnepanelensystemen
  • Zonnepanelensystemen in Enexis-gebied leveren voldoende stroom voor ongeveer 225.000 huishoudens

Enexis heeft vandaag de 100.000e particuliere zonnepaneleninstallatie binnen haar verzorgingsgebied aangesloten. Het aansluiten vond vanochtend in Winsum (Groningen) plaats door Nienke Homan, gedeputeerde van de provincie Groningen en Maarten Blacquière, CFO en lid Raad van Bestuur van Enexis. In totaal leveren alle particuliere zonnepanelensystemen samen ongeveer 500 MW aan vermogen. Dat is voldoende om een jaar lang ongeveer 225.000 huishoudens van stroom te kunnen voorzien. Dat is een gebied ter grootte van ongeveer twee maal de stad Groningen. Netbeheerder Enexis is de eerste die deze mijlpaal bereikt.

De transitie naar een meer duurzaam en decentraal energiesysteem lijkt aan snelheid te winnen. Naast energiecentrales leveren steeds meer consumenten en bedrijven door henzelf geproduceerde energie aan de energienetten. De laatste maanden heeft met name in Groningen een sterke groei plaatsgevonden van het aantal zonnepanelensystemen. Dit is deels te verklaren door de vergoeding die beschikbaar is gesteld voor energiebesparende maatregelen voor elf gemeenten binnen het aardgaswinningsgebied – waaronder Winsum. De verschuivingen in de energievoorziening maken alle spelers in de energieketen, zoals producenten, leveranciers, gebruikers en netbeheerders als Enexis, meer afhankelijk van elkaar. Het is de taak van de netbeheerder om ervoor te zorgen dat de netten de vraag en het aanbod aankunnen en dat energie zo efficiënt mogelijk wordt gedistribueerd.

Gedeputeerde Nienke Homan van de provincie Groningen: "Onze ambitie met energietransitie is hoog, het liefst zien we dat alle inwoners van Groningen op termijn geen energierekening meer hebben. Een belangrijke bijdrage hieraan kunnen mensen zelf leveren door energie te besparen en zelf duurzame energie te gaan opwekken. Ik ben blij dat de subsidieregeling in dit gebied zo'n belangrijke bijdrage levert aan de sterke groei van zonnepanelen in onze provincie".​

Maarten Blacquière, CFO en lid Raad van Bestuur van Enexis: “Enexis geeft invulling aan duurzaamheid als integraal onderdeel van haar strategie. Het opwekken van duurzame energie is daar een belangrijk onderdeel van. Wij zijn er dan ook trots op dat nu al 100.000 klanten er voor gekozen hebben om via zonnepanelen energie op te wekken en terug te leveren aan het net. Hiermee leveren zij een belangrijke bijdrage aan het verduurzamen van de energievoorziening.”​​