Terug naar overzicht

Enexis Netbeheer verwacht knelpunten voor grootverbruik elektriciteit

4 apr. 2022

Enexis Netbeheer verwacht op vijf stations in haar verzorgingsgebied een tekort aan transportcapaciteit voor grootzakelijke afnemers van elektriciteit. Om die reden doet Enexis per 4 april melding van 'dreigende transportschaarste voor afname' op deze stations. Dat betekent dat we nieuwe, grootzakelijke klanten in dit gebied nog wel kunnen aansluiten op het elektriciteitsnet, maar dat de maximale capaciteit van de betreffende stations bijna bereikt is. Het gaat momenteel om drie stations in Drenthe (Zeijerveen, Beilen, Meppel) en twee stations in Noord-Brabant (Eindhoven-West en Hapert). Het is de eerste keer dat Enexis Netbeheer hiermee te maken heeft.

Als gevolg van de energietransitie neemt het belang van elektriciteit snel toe. Het aantal elektrische auto’s en elektrische warmtepompen in gasloze nieuwbouwwoningen groeit snel en ook de industrie elektrificeert steeds vaker. Het elektriciteitsnet is daar in het verleden niet voor ontworpen. Als gevolg hiervan zien we dat ons elektriciteitsnet op verschillende plekken de maximale capaciteit nadert. We kampen al langer met te weinig transportcapaciteit voor partijen die veel duurzaam opgewekte energie willen terugleveren. Nu zien we bij een aantal stations ook voor grootschalige afname van elektriciteit knelpunten ontstaan.

Dreigende schaarste voor afname

Op dit moment is er op de betreffende stations nog ruimte voor het aansluiten van nieuwe, grootzakelijke klanten of klanten die een zwaardere aansluiting willen, bijvoorbeeld vanwege een uitbreiding. Of (en wanneer) er op de betreffende vijf stations ook sprake gaat zijn van daadwerkelijke schaarste voor afname, is afhankelijk van de snelheid en grootte van de vraag uit de markt en daardoor lastig te voorspellen.

Geen gevolgen kleinverbruikers

Wanneer de laatste capaciteit op een station vergeven is, dan is de impact groot. In dat scenario komen aanvragen van grootzakelijke klanten voor een nieuwe of zwaardere aansluiting op het elektriciteitsnet op de wachtlijst. Deze kunnen pas aangesloten worden als er extra netcapaciteit bij komt. Voor kleinverbruikers (zoals particulieren) en woningbouw heeft dit vooralsnog geen gevolgen. Enexis Netbeheer houdt bij de berekeningen rondom de netcapaciteit rekening met een groei van de huidige afname. Daar vallen ook nieuwbouwwoningen onder, of particulieren die een zwaardere aansluiting willen.

Extra capaciteit creëren

Enexis probeert transportschaarste voor afname zo lang mogelijk te voorkomen door proactief te investeren in het elektriciteitsnet. Vorig jaar heeft Enexis de totale capaciteit van het elektriciteitsnet met meer dan tien procent uitgebreid. En ook de komende jaren is dat het doel. Daarnaast kijken we naar oplossingen die eraan bijdragen dat we zo efficiënt mogelijk omgaan met de beschikbare capaciteit. Maar de vraag naar elektriciteit groeit in de energietransitie sneller dan het tempo waarmee de elektriciteitsnetten kunnen worden uitgebreid. De dreigende transportschaarste voor afname op de vijf stations in Drenthe en Noord-Brabant is daar het gevolg van.

Oproep tot prioriteringskader

Om de schaarse hoeveelheid mensen en middelen voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet zo effectief mogelijk in te zetten, pleit Enexis voor een prioriteringskader. We doen hiermee een appèl aan overheden om snel een dergelijk kader op te stellen. Want prioritering van uitbreidingswerkzaamheden is hard nodig om de komende jaren duidelijke keuzes te kunnen maken over wat de netbeheerders eerst moeten doen, en wat later kan. Zodat in tijden van beperkte netcapaciteit de projecten met de meeste maatschappelijke waarde voorrang kunnen krijgen. Daarbij zou het Rijk ook kunnen kijken naar de modernisering van de huidige methode voor het bepalen van de volgorde van klantaansluitingen, het zogenaamde first come, first serve-principe.

De capaciteitskaart van het Nederlandse elektriciteitsnet is hier te vinden.