Terug naar overzicht

Enexis verwacht ruim 5000 MW energie uit zon en wind aan te sluiten

12 aug. 2019

Enexis Netbeheer verwacht de komende jaren flinke hoeveelheden duurzame energie uit zon en wind aan te sluiten op haar netwerk. Tot 2021 gaat het om bijna 2200 MW, dat is voldoende om een kleine miljoen huishoudens te voorzien van duurzame energie, dat is ruim twee keer het aantal huishoudens van de provincie Overijssel. In de jaren daarna verwachten we nog eens ruim 3300 MW aan te kunnen sluiten. Dit blijkt uit een actuele doorrekening van Enexis Netbeheer. Door gericht te investeren in het netwerk lukt het om veel wind- en zonne-energie aan te sluiten en te transporteren.

Explosieve groei van zonneparken

In een aantal regio’s heeft de toename van zonne-energie er toe geleid dat de capaciteit van het net binnen 2 jaar tijd net zo snel moet groeien als in de 30 jaar daarvoor. Dit geeft aan hoe groot de uitdaging is en waarom het soms niet lukt om snel nieuwe parken aan te sluiten. De doorlooptijd van netverzwaringen is immers enkele jaren.

Het aantal aansluitingen van zowel particulieren als bedrijven (bv zonneparken) die energie willen terugleveren is in een paar jaar tijd enorm toegenomen. Van een kleine 1.800 naar ruim 4.600 zakelijke aansluitingen en van ruim 122-duizend naar 342-duizend particuliere aansluitingen.

Daarmee is nu al 2649 MW energie uit zon en wind aangesloten op de netten van Enexis, voldoende om meer dan 1 miljoen huishoudens te voorzien van energie. Daar komt nog ruim het dubbele bij in de komende jaren.

Investeren in verdere groei

De komende twee jaar groeit het aanbod wind- en zonne-energie verder. Door de netwerken aan te passen en te verzwaren realiseert Enexis Netbeheer de komende twee jaar transportcapaciteit op haar netwerk voor nog eens ruim 1300 MW zonne-energie en ruim 800 MW windenergie.

Overzicht Zon en Wind op land in Enexis gebied:

MW zon en wind 1990-2018 * In opdracht tot 2021** Nog verwacht ***
Groningen 709 596 416
Drenthe 262 704 522
Overijssel 412 434 535
Noord-Brabant 890 233 1310
Limburg 376 227 595
Totaal 2649 2194 3378

*op basis van CBS cijfers
** in opdracht en goedgekeurd bij Enexis
*** verwachting op basis van SDE regeling en aanvragen

De reeds uitgevoerde en nog geplande investeringen hiervoor zijn dan ook fors. Enexis Netbeheer investeert in 2018–2020 naar verwachting 250 miljoen euro extra in Duurzaam op Land. Dit komt bovenop de reguliere uitgaven aan het netwerk. Omdat we niet oneindig kunnen verzwaren en niet onbeperkt kabels kunnen blijven leggen zijn nieuwe, innovatieve oplossingen nodig en is regie vanuit overheden in de Regionale Energie Strategieën van groot belang. Uit de cijfers van Enexis blijkt dat er regionaal verschillen zijn die vragen om een regionale aanpak.