Terug naar overzicht

Enexis Netbeheer vervangt preventief deel Itron gasmeters

22 mrt. 2019

UPDATE MAART 2019

Status vervangen Itron gasmeters
Medio maart was ruim 99% van de bijna 50.000 Itron-gasmeters vervangen. Er moeten nog zo’n 450 meters bij klanten vervangen worden. Deze klanten worden de komende weken nogmaals actief benaderd om een afspraak te maken voor het laten vervangen van de gasmeter. Mocht het niet lukken om tot een afspraak te komen, worden vervolgstappen bepaald om te voorkomen dat er onveilige situaties kunnen ontstaan. Dat kan bijvoorbeeld door het afsluiten van de gasvoorziening of – in het uiterste geval – de toetreding tot de woning proberen af te dwingen via de rechter. Maar voordat het zover is, blijven we proberen om klanten op meerdere manieren te bereiken om een afspraak te kunnen maken

Update februari 2019

Status vervangen Itron gasmeters
In december 2018 kondigde Enexis Netbeheer aan bijna 50.000 slimme gasmeters van fabrikant Itron preventief te vervangen. Deze meters waren afkomstig van een nieuwe productielijn. Na verder kwaliteitsonderzoek bleek dat de fabrikant onvoldoende kon aantonen dat andere meters uit dezelfde productielijn veilig blijven. Ondanks dat er geen acuut veiligheidsrisico is, was dit voor Enexis Netbeheer toch reden om deze meters uit voorzorg te vervangen. Inmiddels is bijna 90 procent van de Itron-meters vervangen. Daarmee liggen we op schema en de verwachting is dat vrijwel alle meters uiterlijk 1 maart 2019 vervangen zijn. Waar het voor die datum niet gaat lukken om tot een afspraak te komen met de klant voor de meterwissel, wordt per situatie bekeken hoe de wissel zo spoedig mogelijk alsnog gepland kan worden. Er hebben zich geen incidenten met deze meters voorgedaan.   

Grootschalige aanbieding slimme meters
Door de vervangingsoperatie van de Itron-meter was de grootschalige aanbieding voor de slimme gasmeters tijdelijk stopgezet. Als eerste worden nu de openstaande klantvragen voor het plaatsen van een slimme gasmeter verwerkt. Daarna wordt ook de grootschalige aanbieding weer hervat. Vanaf dat moment wordt bij consumenten, bij het plaatsen van de slimme meter, weer zowel een elektriciteitsmeter als een gasmeter geplaatst. Met consumenten bij wie de afgelopen periode alleen een elektriciteitsmeter is geplaatst, wordt contact opgenomen voor het maken van een nieuwe afspraak voor het vervangen van de gasmeter.

Origineel bericht december 2018

Enexis Netbeheer gaat preventief gasmeters van fabrikant Itron vervangen. Deze meters zijn afkomstig van een nieuwe productielijn. Het gaat om bijna 50.000 slimme gasmeters. Vorige week werd al een kleine partij van deze meters vervangen, aangezien er bij enkele een klein gaslek was geconstateerd. Na verder kwaliteitsonderzoek blijkt dat de fabrikant onvoldoende kan aantonen dat andere meters uit dezelfde productielijn veilig blijven. Ondanks dat er geen acuut veiligheidsrisico is, is dit voor Enexis Netbeheer toch reden om deze meters uit voorzorg te vervangen.

Alle klanten die het betreft ontvangen binnen enkele werkdagen een brief van Enexis Netbeheer waarin de meterwissel wordt toegelicht. Enexis Netbeheer neemt met deze klanten contact op voor het maken van een afspraak.

Via de website www.enexis.nl/gasmeter kunnen klanten nazien of zij een van deze gasmeters in huis hebben; klanten kunnen namelijk ook een Itron gasmeter van een andere productielijn hebben, waarmee niets aan de hand is.

De tot nu toe gevonden lekken zijn zo klein dat ze niet of nauwelijks waarneembaar zijn. Mochten klanten een gaslucht waarnemen, dan kunnen ze dat meteen melden bij het Nationaal Storingsnummer 0800-9009.

Klanten die meer informatie wensen kunnen contact opnemen met de klantenservice van Enexis Netbeheer: 088-857 70 00.