Terug naar overzicht

Enexis Netbeheer start met buurtaanpak om de lokale laagspanningsnetten te verzwaren

11 jul. 2023

De komende jaren moeten er alleen al in het verzorgingsgebied van netbeheerder Enexis duizenden nieuwe transformatoren in woonwijken worden geplaatst, moeten eveneens vele duizenden transformatoren worden verzwaard en in totaal maar liefst 16.000 km kabel van de zwaarste soort worden gelegd. Enexis kiest voor een pro-actieve, buurtaanpak voor het  verzwaren van de laagspanningsnetten. Deze nieuwe werkwijze, waarbij de aannemers verantwoordelijk zijn voor de uitvoering, maar ook de engineering en voorbereiding voor hun rekening nemen, is dinsdag 11 juli van start gegaan in Sappemeer.

Steeds meer inwoners investeren in het zelf opwekken van duurzame energie. Dat is natuurlijk heel goed, maar dat vraagt ook om stevige aanpassingen aan het elektriciteitsnetwerk in buurten en woonwijken. Dat netwerk is tientallen jaren geleden ontworpen op basis van de behoefte aan elektriciteit en heeft daarmee een bepaalde capaciteit. Destijds konden de huidige ontwikkelingen, zoals de explosieve groei van het aantal zonnepanelen, nog niet worden voorzien.

Meer slagkracht door buurtaanpak voor netverzwaring

De energietransitie stelt netbeheerders voor grote uitdagingen. Zo moet het elektriciteitsnet verzwaard én uitgebreid worden. Het aantal zonnepanelen neemt explosief toe, er komen steeds meer laadpalen om auto's op te laden en warmtepompen om woningen te verwarmen. De overgang naar all-electric in een woonwijk vraagt ongeveer drie tot vier keer zoveel vermogen. Daarbij is er ook een groeiende vraag naar het verzwaren van aansluitingen. Een op de drie straten in steden, wijken en dorpen zal gedurende de komende tien jaar open moeten om het elektriciteitsnetwerk te verzwaren of uit te breiden. Enexis gaat daarbij pro-actief en buurgerichtaan de slag.

Cruciaal bij de uitvoering van alle plannen met het laagspanningsnetwerk is nauwe samenwerking met aannemers. In de buurtaanpak maakt Enexis vooraf lange termijn afspraken met aannemers, zodat de regionale netbeheerder extra uitvoeringscapaciteit beschikbaar krijgt. Door op te schuiven in de keten kunnen aannemers de projecten om de netten te verzwaren zo zelfstandig mogelijk realiseren. Dit levert meer slagkracht op voor het uitvoeren van grote verzwaringsprojecten.

Eerste project in de buurtaanpak van start in Sappemeer

De nieuwe aanpak, waarbij de aannemers ook de hele voorbereiding en engineering voor hun rekening hebben genomen, is op dinsdag 11 juli van start gegaan in Sappemeer in de provincie Groningen. Daar wordt in de omgeving van de Noorderstraat de komende weken het laagspanningsnet verzwaard. Vanuit een samenwerkingsverband tussen de aannemers Visser & Smit Hanab, BAM Energie & Water en Siers is gezamenlijk het voortraject van engineering en voorbereiden ontwikkeld en doorlopen. Het project in Sappemeer wordt uitgevoerd door Visser & Smit Hanab, onder regie van Enexis Netbeheer.

De voorbereidingen voor de grotere, buurtgerichte verzwaringen in buurten en wijken van 1000 tot 3000 woningen zijn in volle gang. Meerdere projecten starten later dit jaar en volgend jaar in zowel de noordelijke als de zuidelijke provincies van het verzorgingsgebied van netbeheerder Enexis.