Terug naar overzicht

Enexis Netbeheer in hoger beroep voor verheldering over maatschappelijk vraagstuk

24 sep. 2019

Update 28 juli 2020:
Hoe Enexis Netbeheer en andere netbeheerders om moeten gaan met transportschaarste is een stuk duidelijker geworden door de uitspraak van het gerechtshof s’ Hertogenbosch in de zaak Pottendijk op 28 juli 2020. Het gerechtshof heeft Enexis Netbeheer in het gelijk gesteld. Zie hier meer informatie. 

Enexis Netbeheer ging in beroep tegen de uitspraak van de rechter in het kort geding dat Energiepark Pottendijk had aangespannen. Enexis Netbeheer ziet dat transportschaarste een belangrijk maatschappelijk vraagstuk is geworden in de zich ontwikkelende energietransitie. Van belang is dat er dan voor alle partijen duidelijkheid is over de (on)mogelijkheden en regelgeving voor transportschaarste. Het vonnis van de rechter liet daarover nog veel vragen onbeantwoord, vandaar de keuze om in beroep te gaan. Enexis Netbeheer meent dat hiermee een maatschappelijk belang is gediend. 

Energiepark Pottendijk wenste een aansluiting zonder transportbeperkingen op station Emmen-Weerdinge, terwijl er op dat station momenteel geen transportcapaciteit beschikbaar is. Uit het vonnis van de rechter blijkt dat Enexis Netbeheer Energiepark Pottendijk wel moet aansluiten op het elektriciteitsnetwerk, maar dat Energiepark Pottendijk niet op voorhand aanspraak kan maken op de volledig gevraagde transportcapaciteit. De verplichting om een aansluiting te realiseren heeft overigens bij beide partijen nooit ter discussie gestaan.

Verheldering is maatschappelijk belang

Enexis Netbeheer wil in hoger beroep over een aantal onderwerpen helderheid krijgen. Zo vindt de netbeheerder het belangrijk dat haar reeds bestaande klanten – en nieuwe klanten - er op kunnen vertrouwen dat gemaakte afspraken gehonoreerd worden. Uit het vonnis van de rechter zou opgemaakt kunnen worden dat alleen fysieke benutting van het net maatgevend is voor het vaststellen of er nog transportcapaciteit beschikbaar is in het net. Omdat het gecontracteerd verbruik van nieuwe, nog aan te sluiten klanten hierin dan niet meegenomen mag worden, levert dat veel onzekerheden op die voor geen enkele partij wenselijk zijn.

Daarnaast ziet de rechter congestiemanagement* als oplossing om overbelasting van het netwerk te voorkomen. De mate waarin transportcapaciteit voor Pottendijk verder beschikbaar komt hangt daardoor af van de mogelijkheid om congestiemanagement toe te passen of het realiseren van toekomstige netverzwaringen.

Enexis Netbeheer investeert in de elektriciteitsnetten

Het aantal zonneparken stijgt sinds 2016 met meer dan 200% per jaar. Deze zonneparken worden voornamelijk gerealiseerd in gebieden waar de grond relatief goedkoop is en er voldoende ruimte is. Dit zijn vaak ook de locaties waar dunne kabels liggen, waardoor grote hoeveelheden energie over dunnere kabels geleid moeten worden. In bepaalde regio’s heeft de groei van zonne-energie ertoe geleid dat de capaciteit van het net binnen 2 jaar tijd een toename zou moeten hebben gekend, die in het verleden op een termijn van 30 jaar zou zijn gerealiseerd. Op sommige locaties kan de netbeheerder helaas niet snel genoeg het netwerk aanpassen, waardoor er op die plekken onvoldoende transportcapaciteit ontstaat. De komende twee jaar groeit het aanbod zonne-energie verder. Door de netwerken aan te passen en te verzwaren realiseert Enexis Netbeheer de komende twee jaar transportcapaciteit op haar netwerk voor nog eens zo’n 1350 MW zonne-energie. 280 MW in de zuidelijke provincies en 1070 MW in de noordelijke provincies, waar de vraag naar transportcapaciteit voor zonne-energie groter is.

*Congestiemanagement is een systeem waarbij de vraag en het aanbod van elektriciteit tegen een financiële vergoeding op elkaar worden afgestemd. Klanten kunnen in zo'n systeem zelf aangeven tegen welke prijs ze bereid zijn om geplande productie niet uit te voeren. Klanten buiten het congestiegebied kunnen vervolgens bieden om die productie over te nemen. Op deze manier zorgen producenten en netbeheerders samen, tegen de laagste kosten, voor meer ruimte op het netwerk.