Terug naar overzicht

Nieuwe regelgeving biedt meer ruimte op het bestaande elektriciteitsnet

25 mei 2022

Netbeheerders kunnen het elektriciteitsnet beter gaan benutten in gebieden waar een tekort aan capaciteit is. Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft hiervoor vandaag nieuwe regelgeving gepubliceerd. Hiermee krijgen netbeheerders meer mogelijkheden om op plaatsen waar het net zijn maximale capaciteit heeft bereikt, flexibel met energievraag- en aanbod om te gaan. Hierdoor wordt de beschikbare capaciteit van het elektriciteitsnet efficiënter benut en ontstaat er meer ruimte voor nieuwe klanten, zoals producenten van groene stroom.

Enexis Netbeheer onderzoekt op dit moment de exacte impact van het codebesluit. Voorwaarde voor een goede toepassing van congestiemanagement is dat het geen afbreuk doet aan de veiligheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid van het elektriciteitsnet. Het aansluiten van nieuwe klanten door toepassing van congestie management mag geen negatieve effecten hebben voor bestaande klanten. Ook de kosten van congestiemanagement moeten beheersbaar blijven, aangezien deze uiteindelijk zullen landen in de transporttarieven die wij bij onze klanten in rekening brengen. Enexis Netbeheer onderzoekt of de Codewijziging in lijn is met de zienswijze die Enexis hier eerder over indiende.

Als dat zo is, dan starten wij zo snel mogelijk met nieuwe onderzoeken naar congestiemanagement, waarna wij eventuele extra transportcapaciteit aan zullen bieden aan onze klanten. Op de achtergrond zijn we alvast met diverse pilotprojecten gestart waardoor we goed voorbereid zijn om congestiemanagement snel en veilig toe te passen in onze netten.

Toenemende schaarste op het elektriciteitsnet

Nederland heeft een van de betrouwbaarste elektriciteitsnetten van de wereld. Het verduurzamen van de energieproductie en het energieverbruik, de groeiende economie, de digitalisering van de samenleving en het in recordtempo bouwen van huizen zorgen voor een explosieve groei van de vraag naar capaciteit op het elektriciteitsnet. De netbeheerders werken op veel plaatsen aan uitbreiding van het net. De opgave is echter zo groot, dat het werk niet allemaal tegelijk uitgevoerd kan worden. Daar waar het net zijn maximale capaciteit heeft bereikt, ontstaan lokale knelpunten op het net. Die knelpunten worden pas (definitief) verholpen na een uitbreiding van het net. Tot die tijd kan een flexibeler gebruik van het net een oplossing zijn om meer capaciteit te creëren.

Efficiënter gebruik van het huidige net

Een van deze flexibele oplossingen waar Enexis Netbeheer op inzet is congestiemanagement.  Met congestiemanagement wordt, op momenten dat de vraag naar transport van elektriciteit hoger is dan wat het elektriciteitsnet aankan, de beperkte ruimte op het elektriciteitsnet verdeeld. Dit doen de netbeheerders door aan grootverbruikers en grote producenten van elektriciteit te vragen om tijdelijk minder elektriciteit aan het net te leveren of juist meer elektriciteit af te nemen. De ruimte die daarmee op het net ontstaat, kan de netbeheerder toekennen aan klanten op de wachtlijst.