Terug naar overzicht

Enexis is voornemens om haar 100% belang in Fudura te verkopen aan DIF Capital Partners en PGGM

24 mrt. 2022

De Raad van Bestuur van Enexis Groep  (“Enexis”) heeft de intentie alle aandelen in dochtermaatschappij Fudura B.V. (“Fudura”) te verkopen aan een consortium bestaande uit DIF Capital Partners en PGGM (“het consortium”). Daarover hebben Enexis, DIF Capital Partners en PGGM overeenstemming bereikt. Het streven is om eind tweede kwartaal of begin derde kwartaal de transactie te finaliseren, na afronding van de gebruikelijke advies- en goedkeuringstrajecten met de medezeggenschap, mededingingsautoriteiten en de aandeelhouders van Enexis.

De transactie

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Enexis Groep hebben de afgelopen maanden een zorgvuldig verkoopproces doorlopen met aandacht voor de belangen van alle stakeholders. Enexis heeft door middel van een pre-kwalificatie en veilingproces geselecteerde partijen de gelegenheid gegeven om te bieden op Fudura. Daaruit bleek dat het bindende bod (in contanten) van het consortium de beste voorwaarden bevatte voor Enexis en alle stakeholders van Enexis (waaronder Fudura, haar medewerkers en haar klanten).

Enexis en het consortium hebben niet alleen overeenstemming bereikt over de prijs, maar ook over andere voorwaarden zoals werkgelegenheid, duurzaamheid en continuïteit van Fudura. Het consortium ziet in Fudura een platform voor de energietransitie en committeert zich voor een langdurige periode aan Fudura. Daarnaast zijn de werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden van de medewerkers van Fudura gewaarborgd en is er steun voor de strategie van Fudura en haar rol in de energietransitie. Deze afspraken zijn vastgelegd in de overeenkomst en zijn integraal onderdeel van deze transactie.      

Aanleiding voor de verkoop

De energietransitie leidt tot een enorme toename van het werkpakket van Enexis. Op dit moment kan de netbeheerder haar klanten niet overal of niet op tijd aansluiten en de verwachting is dat dit de komende jaren een uitdaging zal blijven. Daarom focust Enexis zich in de nieuwe strategie op haar kerntaken: zorgen dat de energievoorziening veilig en betrouwbaar blijft, het overal en tijdig aansluiten van haar klanten en het mede-ontwerpen, realiseren en beheren van het duurzame energiesysteem van de toekomst in haar verzorgingsgebied. Enexis maakt daarin keuzes en zoekt naar een goede balans in de schaarse tijd, geld en capaciteit. Taken die niet bijdragen aan de kerntaken van Enexis, worden afgebouwd of anders georganiseerd. Daarom heeft de Raad van Bestuur van Enexis besloten het commerciële bedrijfsonderdeel Fudura te verkopen.

De verkoop van Fudura verbetert de vermogenspositie van Enexis en haar mogelijkheden voor de financiering van haar taken in de energietransitie.

Volop groeipotentie

De voorgestelde verkoop biedt nieuwe kansen voor Fudura. Het groeipotentieel van Fudura kan namelijk buiten Enexis ten volle worden benut. "De interesse van marktpartijen in Fudura was groot en was een bevestiging van de belangrijke positie die Fudura inneemt in de energietransitie. Voor ons was duidelijk dat we een zorgvuldig verkoopproces zouden voeren met aandacht voor de duurzame strategie en de overige belangen van medewerkers en klanten van Enexis. Het consortium is een stabiele partij met financiële slagkracht, waarbinnen Fudura volop groeipotentie heeft. Veel meer groeipotentie dan binnen onze groep, met de geldende wet- en regelgeving voor een netwerkbedrijf. Buiten Enexis kan Fudura een breder pakket van diensten gaan aanbieden en een grotere bijdrage leveren aan de verduurzaming van Nederland", aldus Jeroen Sanders Chief Transition Officer en lid Raad van Bestuur van Enexis Groep.

René Pruijssers, directeur van Fudura: "Wij zijn een goed renderend, zelfstandig bedrijf in het hart van de energietransitie. We zitten bij klanten aan tafel en lossen complexe energieproblemen op. Onze markt is bij uitstek een aantrekkelijke groeimarkt. Deze voorgestelde verkoop en het consortium zullen ons de gelegenheid geven om onze groeimogelijkheden te benutten. We kijken er naar uit om samen met onze klanten, medewerkers, partners en nieuwe aandeelhouders te blijven werken aan de energietransitie."

Erik van de Brake, hoofd Infrastructure van PGGM: "Fudura past perfect in de strategie van PGGM om ten behoeve van onze klanten, waaronder Pensioenfonds Zorg en Welzijn, lange termijninvesteringen te doen die niet alleen financieel rendabel zijn, maar ook een positieve impact hebben op onze samenleving. We staan voor de enorme opgave om Nederland binnen enkele decennia CO2-neutraal te maken, en bedrijven als Fudura spelen daar een zeer belangrijke rol in. Fudura zal naast enkele andere bedrijven in onze portefeuille een sleutelrol vervullen in het realiseren van de energietransitie en deze helpen versnellen.”

Gijs Voskuyl, hoofd Infrastructure van DIF voegt daaraan toe: ’’Wij zijn verheugd met deze voorgenomen acquisitie. Fudura’s voortrekkersrol in de energietransitie in Nederland sluit naadloos aan bij de ambities van DIF om deze trends nog verder te versnellen en uiterlijk in 2050 een CO2-neutrale investeringsportefeuille te hebben. Daarnaast verwachten we dat DIF’s expertise in eerdere energietransitie-investeringen bij zal dragen aan een vruchtbare samenwerking met zowel Fudura als mede-eigenaar PGGM.”