Terug naar overzicht

Enexis Groep zet in op de lokale energietransitie bij gemeenteraadsverkiezingen

8 feb. 2018

Op 21 maart 2018 gaan we naar de stembus voor een nieuwe gemeenteraad. Waarbij – als het aan ons ligt – de energietransitie hoog op de agenda staat. Juist omdat lokale overheden een belangrijke rol en stem in dit vraagstuk hebben. Om die reden stuurden we naar alle politieke partijen in ons verzorgingsgebied een brief met tips rondom de lokale energietransitie voor de verkiezingen.

De brief focust zich op een handig stappenplan voor gemeentes en vier concrete suggesties:

 1. Kies bij nieuwbouw voor energiezuinige huizen
  Hierdoor is geen aardgasvoorziening meer nodig en kan met elektrische verwarming worden volstaan. Gemeenten kunnen nu al organiseren dat een wijk op deze manier ingericht wordt. Heeft u al een wijk in voorbereiding met een gasnet: Enexis kijkt graag met u naar alle mogelijkheden om deze alsnog zonder gasnet te realiseren.

 2. Kies voor (hybride) warmtepomp bij uitbreiding warmtenet of bij sloop/herbouw
  Voor de verduurzaming in de bestaande bouw is het verduurzamen complexer, omdat per definitie de oplossingen op dit moment duurder zijn dan aardgas en er een aansluitplicht geldt voor aardgas. Kies daarom voor de uitbreiding van een warmtenet indien mogelijk of bij sloop/herbouw voor een (hybride) warmtepomp.

 3. Voor alle andere woningen: hybride oplossing
  Voor alle andere woningen kunnen hybride oplossingen (combinatie van gas en elektriciteit voor verwarming van het huis) een aantrekkelijke en duurzame oplossing zijn. Enexis verwacht dat uiteindelijk het merendeel van de bestaande woningen via zo’n hybride tussenoplossing zal overgaan naar een 100% duurzame voorziening. De komende jaren kunnen miljoenen woningen op natuurlijke momenten beter geïsoleerd en voorzien worden van een hybride oplossing met een elektrische warmtepomp. Hierdoor zal het gasverbruik kunnen dalen met meer dan 80%. Het is nuttig om 100% gasgestookte ketels vanaf een bepaalde datum te gaan verbieden. De minister van Economische Zaken en Klimaat is voornemens hiervoor een maatregel te treffen.

 4. Ga voor een wijkgerichte aanpak
  Het is vrijwel onmogelijk om alle aardgasgebruikers in een wijk te verplichten om voor duurzame warmte te kiezen en op dat moment de gaskraan dicht te draaien. Er zal de komende jaren in pilots ervaring worden opgedaan om bewoners te verleiden of te dwingen tot overstappen op warmte. In de praktijk worden veelal wijken gekozen waar grootschalige renovatieprojecten (van wooncorporaties) gepland zijn. De kosten voor het in stand houden of vervangen van aardgasnetten zijn marginaal in de warmtetransitie en dus minder relevant voor een eigenaar. Tegelijkertijd kunnen niet alle huishoudens op warmte aangesloten worden en blijft de gasinfrastructuur van grote waarde voor het transport van duurzame gassen of waterstof.

Neem contact met ons op

Heeft u vragen, wenst u een nadere toelichting of zoekt u concrete ondersteuning? Neemt u dan contact op met de relatiemanager voor uw gebied:

 • Groningen, Drenthe, Overijssel:
  Jur Hofsteenge: jur.hofsteenge@enexis.nl
  +31-(0)6-21267627
 • Limburg, Oost-Brabant:
  Thijs van Dael: thijs.van.dael@enexis.nl
  +31-(0)6-52845733
 • West- en Midden-Brabant:
  Ton Schuurmans: ton.schuurmans@enexis.nl
  +31-(0)6-21245864